Fag & Forskning Årgang 2020 nr. 2

I dette nummer

Fagligt Ajour

Peer Reviewed

Gensidig respekt er af central betydning

Sundhedsprofessionelle i operationsteam er i høj grad indbyrdes afhængige og arbejder under tidspres. Af hensyn til behandlingskvaliteten og patientsikkerheden er det af særlig stor betydning, at teamsamarbejdet er velfungerende. Selvom der er gennemført omfattende forskning i relationel koordinering i mange sammenhænge, herunder kirurgi, er det ikke blevet undersøgt i nogen studier, hvordan relationel koordinering fungerer på mikroniveau.

På Spidsen

Er uddannelse blevet målet og ikke midlet?

Nyuddannede sygeplejersker rammes ofte af praksischok. Måske skyldes det, at sygeplejerskeuddannelsen har mistet sit fokus på at uddanne dygtige kliniske sygeplejersker.

Eftertanken

The Journal Club

Let sedering kan reducere angsten

Respiratorbehandling. Patienter, som får en let sedering under respiratorbehandling, oplever at kunne kommunikere bedre end tungt sederede patienter. Det har den positive konsekvens, at patienterne i tillæg bliver mindre bange.