Effektiv håndhygiejne til forebyggelse og kontrol af infektioner

Håndhygiejne. Effektiv håndhygiejne er stadig et af de bedste værktøjer til forebyggelse af sundhedsrelaterede infektioner, krydsinfektion og spredning af antimikrobiel resistens.

Introduktion

Covid-19-pandemien har understreget vigtigheden af effektiv håndhygiejne for at mindske spredning af virus. Når der opstår en trussel mod folkesundheden, fungerer sygeplejersker som rollemodeller i samfundet i forhold til klinisk adfærd og håndhygiejne. 

Forbedring af komplians

God håndhygiejne kan have sammenhæng med menneskers kognitive processer og deres handlinger, miljøet de arbejder i og de remedier, de har til rådighed. Når kliniske retningslinjer bliver overtrådt, er det primært på grund af et ønske om at udføre opgaverne så effektivt som muligt, og de mange fejl som følge af dette er ikke tilsigtede. Tidspres og miljø kan spille en rolle i overtrædelser af bekæmpelse af infektioner. Mangel på håndvaske kan være skyld i, at plejepersonale ikke får vasket hænder før en procedure hos en patient. Forbedring af håndhygiejne ses, hvor der er en god rollemodel, gruppepres fra fagfæller, hvor der har været mangel på komplians, ledelse, engagement og tilgængelige remedier. 

Hvornår foretage håndhygiejne

Sygeplejersker opfordres til at følge lokale politikker og holde sig ajour med de kliniske retningslinjer. WHO har listet fem tidspunkter, hvor sygeplejersker skal udføre håndhygiejne: 1) før, der røres ved en patient 2) før, der udføres en aseptisk procedure 3) efter eksponering for kropsvæsker 4) efter berøring af en patient 5) efter berøring af patientens omgivelser. Håndhygiejne skal udføres efter, at handsker er taget af. 

Håndhygiejne i klinisk praksis

Anvendelse af sæbe og vand eller alkoholbaseret håndgel er begge effektive metoder til håndhygiejne, dog har begge begrænsninger. Sæbe og vand skal anvendes ved synligt snavs på hænder samt ved opkastning og diarré, hvor den mekaniske proces ved håndvask bidrager til at fjerne forurenende stoffer fra hænderne. Hele proceduren bør vare 40-60 sekunder. Alkoholbaseret håndgel er effektiv mod spredning af gramnegative og grampositive bakterier, og proceduren bør vare 20-30 sekunder. 

Konsekvenser for praksis

Sundhedspersonalet bør til enhver tid opretholde standarderne for god håndhygiejne, ikke blot under udfordrende omstændigheder som Covid-19-pandemien. 

Se også Sygeplejersken nr. 7/2020 side 26-27: ”De generelle infektionshygiejniske forholdsregler”

Af Kirsten Specht, postdoc, klinisk sygeplejespecialist, ph.d., MPH, Ortopædkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

Emneord: 
Journal