Fag & Forskning Årgang 2021 nr. 1

I dette nummer

Ny Praksis

30 sekunder 100 gange om dagen

Håndhygiejne og konstant afspritning er en indarbejdet del af arbejdsgangene på et hospital, men i en presset hverdag kan det glippe. Det skal det automatiske monitoreringssystem ændre på

Peer Reviewed

Samtale om livets afslutning på hospitalet

End-of-Life-samtalen. Patienter og pårørende på hospitalet skal have tilbud om en systematisk samtale om livets afslutning. Men ingen skal tvinges til at deltage i den.

Fagligt Ajour

God introduktion og synlig ledelse, tak

Tryghed og frivillighed havde betydning for, om plejepersonalet havde en god oplevelse med at være udlånt til andre afdelinger i forbindelse med covid-19 i foråret 2020. Det stiller krav til ledelse og nye kolleger.

Ledelse, kompetencer og løn er forbundet

En ny stillingsstruktur inddelte sygeplejerskerne på en urologisk adfdeling i tre trin, og for de to øverste trin blev der defineret specifikke uddannelseskrav, der afspejles i lønnen.

The Journal Club

På Spidsen

Eftertanken

Løft blikket

Udsyn. Grundig oprydning på tre hylder med krydderier førte til tanker om aktuel covid-19-forskning. Pandemien kan lære os mange ting, og vi er så heldige at bo i et land, hvor det kan lade sig gøre.