Fag & Forskning Årgang 2021 nr. 4

I dette nummer

Trialog: Rehabilitering

Rehabilitering: Borgerens motivation er drivkraften

Sygeplejersken spiller en vigtig rolle i arbejdet med at finde den enkeltes motivation for rehabilitering. Men hvilke kompetencer er det mere præcist, sygeplejersken skal have i rehabiliteringsarbejdet?

Kontinuitet i hjemmet virker

Rehabiliteringsindsatsen virker bedst, når borgeren kender og er tryg ved personalet, men det er langt fra altid tilfældet.

Bilnøglen låste op for motivationen

En mand med rygmarvsskade vil lære at dreje bilnøglen, så han kan starte sin bil og selv køre til træning. ICF-modellen kan være et konkret redskab til at kortlægge ønsker og værdier i forhold til funktionsevnen

Peer Reviewed: Urinvejsinfektion

Urinvejsinfektion hos patienter med hoftebrud

Urinvejsinfektion. UVI er en alvorlig trussel mod patientens rehabilitering pga. risiko for udvikling af delir samt øget dødelighed. Derfor er det væsentlig at vide, om referenceprogram for patienter med hoftebrud bliver efterlevet i praksis.

Fagligt Ajour

Tværsektoriel indsats forebygger genindlæggelse

Formålet med projektet ’Kom Trygt Hjem’ var at reducere genindlæggelser indenfor 30 dage, reducere dødelighed indenfor 30 dage og øge livskvalitet hos patienter, som skulle udskrives efter hoftenært lårbensbrud.

Sundhedshumaniora i sygepleje

Et overblik over udviklingen inden for narrativ medicin og sundhedshumaniora skaber indsigt i den historiske baggrund og tegner fremtidige muligheder for sygepleje.

Ernæring - et tværfagligt indsatsområde

Sufficient ernæring er en forudsætning for at kunne fastholde og forbedre funktionsniveau og livskvalitet for at opnå et godt hverdagsliv. Derfor bør kommunal rehabilitering af kræftpatienter indeholde kompetente og tværfaglige indsatser målrettet kost og ernæring.

The Journal Club

Dårlig skoletrivsel i gymnasier

Unge. Næsten 30.000 elever er blevet spurgt til fire former for dårlig trivsel i gymnasiet. Svarene peger på, at trivslen kunne være bedre og de psykiske problemer færre.

Skyld og skam i den sene fase af kronisk obstruktiv lungesygdom

Skam. 12 patienter med KOL i den sene fase oplevede, at sygdommen definerede deres værdi som mennesker, og det fik dem til at føle sig sårbare og socialt isolerede. De var i tvivl, om de var værdige til at modtage pleje og trøst fra sundhedspersonale og familie og venner.

Eftertanken

Folkets sundhed kan blive bedre

Folkesundhed. Forebyggelse og sundhedsfremme er fine ord, der trætter, for resultaterne af at omsætte dem til praksis viser sig ikke med det samme.

På Spidsen

En haj til sygepleje

Af alle havets skabninger vælger sygeplejersker ofte at identificere sig med blæksprutter, altså et bløddyr med sugekopper. Men der må findes noget bedre derude i det blå ocean.