Fag & Forskning Årgang 2022 nr. 4

I dette nummer

Trialog: Infektionshygiejne

Tænk infektionshygiejne ind i alle procedurer

Pandemier som covid-19 understreger, hvor vigtig infektionshygiejne er som tværfaglig disciplin i sundhedsvæsenet, både på hospitaler og i hjemmesygeplejen. Det kræver dog, at medarbejderne er klædt på til opgaven, hvilket langt fra alle er.

”Min patient smitter ikke”

Mikroorganismer kan ikke ses med det blotte øje, og nogle smitsomme sygdomme smitter før, de giver symptomer. Derfor skal de generelle infektionshygiejniske forholdsregler altid indtænkes i alle opgaver.

Start med sygeplejeprocessen

Sygeplejersker, som har styr på sygeplejeprocessen og smittekæden, er godt på vej i forhold til at kunne håndtere alle procedurer infektionshygiejnisk korrekt.

Infektionshygiejnen er udfordret i kommunerne

I dag er mange borgere i eget hjem sygeplejefagligt mindst lige så behandlingskrævende som dem, der er indlagt på hospitalerne. Det stiller høje krav til den infektionshygiejniske indsats i kommunerne.

Ny Praksis: Fælles beslutningstagning

"Jeg følte mig hørt og set"

For Hanne Büchmann var det både overraskende og behageligt, da hun blev inddraget i vigtige beslutninger om behandlingen i sit kræftforløb.

Ny Praksis: Rehabilitering

Ny Praksis: Unge med kræft

Peer reviewed: KOL

Fagligt Ajour

The Journal Club

Nattevagter er stressende

Vagtbelastning. Natarbejde påvirker sygeplejersker negativt, men kan bedres gennem målrettet tiltag.

Eftertanken

Verdens tørreste honninghjerte som tak

Afspritning. Coronapandemien gav fornyet fokus på hygiejne, men vi glemmer hurtigt, hvordan det var, da Danmark lukkede ned. Post corona må hygiejnen fortsat være i fokus.

På Spidsen