Begrænsning af skærmtid i familier fører til bedre mental trivsel blandt voksne

Mentalt sundhed. Voksne familiemedlemmer får markant bedre mental trivsel og humør efter 2 uger med skærmtid på mindre end 3 timer om ugen.
Title

Pedersen J, Rasmussen MGB, Sorensen SO, Mortensen SR, Olesen LG, Brage S, Kristensen PL, Puterman E, Grøntved A. Effects of limiting digital screen use on well-being, mood, and biomarkers of stress in adults. npj Mental Health Research. https://doi.org/10.1038/s44184-022-00015-6

 

Introduktion. Flere undersøgelser har tidligere peget på, at brugen af skærmmedier kan have negative konsekvenser for både børns og voksnes mentale trivsel. Det bliver dog stadig diskuteret, om skærmtid kan føre til dårligere mental sundhed, eller om det er omvendt, da tidligere undersøgelser har været præget af metodiske begrænsninger. Derfor satte en gruppe forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet sig for at undersøge, om begrænsning af skærmtid i danske familier fører til bedre mental sundhed, humør og biomarkører for stress blandt voksne.

Metode. Studiet inkluderede 89 familier (164 voksne, 181 børn) i et lodtrækningsforsøg. Familierne blev tilfældigt fordelt i en skærmbegrænsningsgruppe og en kontrolgruppe. Voksne og børn i skærmbegrænsningsfamilierne blev bedt om at reducere deres skærmtid i fritiden til mindre end 3 timer/uge i 2 uger og aflevere deres smartphones og tablets i denne samme periode.

Voksne familiemedlemmer udfyldte spørgeskemaer om deres mentale trivsel og humør før og efter forsøget. De blev også bedt om at indsamle fire spytprøver på tre forskellige dage før og efter forsøget med henblik på måling af deres kortisolkoncentration (en biomarkør for stress).

Resultater. Resultaterne fra lodtrækningsforsøget viste, at reducering skærmtid i familien forårsagede markant bedre selvrapporteret mental trivsel blandt de voksne deltagere sammenlignet med kontrolgruppen. Voksne deltagere rapporterede en bedring i deres humør sammenlignet med kontrolgruppen. Der var ingen forskel i de voksne deltageres kortisolkoncentration på tværs af de to grupper.

Diskussion. Forsøgets resultater peger tydeligt på, at en reducering af brugen af skærmmedier i familien har en positiv effekt på voksnes oplevelse af mental trivsel sammenlignet med kontrolfamilier. Flere mekanismer kan være med til at forklare den observerede effekt.

Skærmreduktionen kan have givet mere tid til samvær og overskud i familien og en mindre følelse af hele tiden at skulle være tilgængelig via en smartphone.

Konsekvenser for praksis. Forsøget understreger, at mindre brug af skærmmedier kan øge selvvurderede voksnes mentale trivsel og humør. Sundhedsprofessionelle bør derfor være opmærksomme på, at reducering af skærmtid i familien kan have en positiv indvirkning på voksnes mentale sundhed.

Jesper Schmidt-Persson (tidl. Jesper Pedersen), fysioterapeut, MSc, ph. Postdoc ved Syddansk Universitet.