Musik kan fremme velvære og reducere oplevelsen af smerte inden akutte operationer

Musikpude. Patienter oplever færre smerter og er mere afslappede, når de lytter til musik under ventetiden til en akut operation.

xforside_nursing_open

Dette resume er skrevet på baggrund af:

Antonsen, L, Dieperink, K. B. & Østervang, C. Music in the acute preoperative nursing care — A mixed-method pilot study. 2022. Nursing Open. 00:1–10. DOI: 10.1002/nop2.1516. Link: https://lnkd.in/eDDumYbZ

Introduktion

Smerte, bekymringer og usikkerhed kan være dominerende faktorer for de patienter, som afventer en akut operation i en akutmodtagelse.

Musik har vist at have en positiv effekt på smerte, stress, og velvære, men har ikke været afprøvet i den akutte kontekst. Derfor var formålet med dette studie at 1) undersøge sammenhængen mellem musik og smerte, afslapning og velvære i ventetiden op til en akut operation og 2) afdække patienternes oplevelse af at lytte til musik under ventetiden.

Metode

Studiet er et mixed-method pilotstudie gennemført i Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital.

Udvalgte patienter, som afventede operation, blev tilbudt at lytte 30 minutter til en MusiCure-pude, der afspillede specialkomponeret musik.

Ved hjælp af en Visuel Analog Skala fra 0-10 rapporterede deltagerne deres smerter, afslappethed og velvære før og efter musikinterventionen.

Under musikseancen blev feltobservationer indsamlet og semistrukturerede interviews gennemført med 50 pct. af deltagerne. Til den statistiske analyse anvendtes Wilcoxon signed-rank test, og de kvalitative data blev analyseret ved hjælp af systematisk tekst kondensering.

Resultater

De kvantitative resultater er baseret på 30 patienter fordelt på 14 mænd og 16 kvinder mellem 18 og 93 år. Der blev fundet en statistisk signifikant sammenhæng mellem at lytte til musik og reducerede smerter, øget afslappethed og velvære (P < 0,001).

Den kvalitative del inkluderede 15 deltagere. Analysen ledte frem til to temaer: 1) Oplevelsen af fysisk og mental velvære og 2) En pause fra den akutte præoperative kontekst.

Diskussion

Studiet fandt en positiv sammenhæng mellem musik og smerte, afslappethed og velvære. Patienterne oplevede at musikken gav fysisk og psykisk velvære og skabte adspredelse. For at musikken kan komme til sit fulde potentiale, anbefales interventionen at være uforstyrret. Dog tyder resultaterne på, at det er den største udfordring i den nuværende organisering, som kræver, at plejen tilrettelægges efter musikinterventionen.

Konsekvenser for praksis

Musik har potentialet til at fremme fysisk og psykisk velvære hos akutte præoperative patienter samt bidrage til at forbedre patientoplevelsen i en akutafdeling.

Kommentar

Musik kan være komplimenterende tiltag til den somatiske behandling. Der er imidlertid behov for opmærksomhed på den nuværende organisering af akutafdelingen for at kunne implementere musikinterventionerne med succes.

Lisa Kvist Antonsen, sygeplejerske, MScN, ph.d.-studerende

lisa.kvist.antonsen@rsyd.dk