Promovering af fysisk aktivitet til patienter med prostatakræft

Superviseret træning kan understøtte af træningsprogrammer, visuelle hjæl-pemidler og træning med ligesindede

foto-1-og-2

Dette resumé er baseret på to studier, som udgør den empiriske del af ph.d.-afhandlingen ‘Moving Men – physical activity promotion strategies in prostate cancer care’.

  • Schmidt MLK, Østergren P, Cormie P, Ragle AM, Sønksen J, Midtgaard J. ”Kicked out into the real world”: prostate cancer patients’ experiences with transitioning from hospital-based supervised exercise to unsupervised exercise in the community. Support Care Cancer 2019;27:199-208. DOI: 10.1007/s00520-018-4306-y
  • Schmidt MLK, Østergren P, Cormie P, Sønksen J, Midtgaard J. Delivering physical activity recommendations in daily clinical cancer care: An observational interview study in prostate cancer out-patients clinics using an empirical ethics of care approach. Qual Health Res 2022;32:1086-98. https://doi.org/10.1177/10497323221085108.

Introduktion. Materielle og visuelle hjælpemidler samt sociale relationer er centrale aspekter ved strategier, der kan understøtte kræftpatienter til at være fysisk aktive. Fysisk aktivitet (FA) kan afhjælpe bivirkninger fra kræftbehandling og forbedre livskvaliteten. Studier har dog vist, at kræftpatienter ikke er regelmæssigt fysisk aktive. Promovering af FA fra læger og sygeplejersker og patienters deltagelse i et superviseret træningsprogram er to anbefalede strategier, der kan understøtte kræftpatienter i at være fysisk aktive.

Men studier viser, at promovering af FA ikke sker regelmæssigt, og at fastholdelse af træning efter deltagelse i et træningsprogram er svært.

Metode. Et feltarbejde undersøgte, hvordan promovering af FA blev gjort i den kliniske praksis i to urologiske ambulatorier, som havde erfaring med at tilbyde et træningsprogram.

175 patientkonsultationer med mænd i hormonbehandling for prostatakræft blev observeret, og 27 læger og sygeplejersker blev interviewet. Et fokusgruppestudie beskrev erfaringerne med overgangen fra superviseret træning i grupper på et hospital til selvstændig træning i lokale fitnesscentre blandt mænd med prostatakræft i hormonbehandling. 29 mænd deltog i fokusgrupper 2-3 måneder efter, de havde afsluttet træningsprogrammet

Resultater. Feltarbejdet viste, hvordan anbefalinger om FA havde værdi i forhold til håndtering af bivirkninger fra behandlingen. Et godt forhold til patienten blev værdsat mere end anbefalinger om FA, hvis anbefalinger udfordrede forholdet til patienten. Anbefalinger om FA foregik kun mundtligt, mens andre anbefalingspraksisser ofte, også inkluderede materielle og visuelle hjælpemidler. Fokusgruppestudiet viste, at det at fortsætte træningen sammen med ligesindede og et træningsskema med billeder af maskiner og beskrivelse af øvelser, der kunne medbringes til fitnesscentrene, bidrog til fastholdes af træning.

Diskussion og implikationer for praksis. Baseret på fund fra feltarbejdet foreslås det, at promoveringen af fysisk aktivitet styrkes, ved at anbefalinger om fysisk aktivitet tager udgangspunkt i bivirkninger fra behandlingen og forebyggelse af disse. Det adskiller sig fra den traditionelle tilgang, hvor det anbefales at trække på selve kræftdiagnosen som et vindue til at intervenere i patientens adfærd. Ligeledes kan promoveringen af FA muligvis styrkes ved at linke anbefalingerne med materielle og visuelle hjælpemidler.

Baseret på fund fra fokusgruppestudiet foreslås det, at træningsprogrammer integrerer hjælpemidler, som kan overføres til fitnesscentre, samt udvikle strategier, der kan facilitere bevarelsen af grupper på tværs lokationer.

 

Mette Ladefoged Kopp Schmidt, cand.mag., ph.d. Urinvejssygdomme, Forskning, Herlev & Gentofte Hospital.

mette.ladefoged.kopp.schmidt@regionh.dk

 

Emneord: 
Kræft