Review om måling af patientinvolvering

Hvad måler vi på, når vi måler, om patienten er blevet involveret i egen behandling?
Dette resume bygger på:

Toft BS, Rodkjaer L, Anderse, AB, de Thurah A, Nielsen B, Nielsen CP, Hørlück JT, Kallestrup L; Schougaard, Liv MV, Ludvigsen MS.

Measures used to assess interventions for increasing patient involvement in Danish healthcare setting: a rapid review.

BMJ open 12.12(2022):e064067.

Introduktion

Patientinvolverende interventioner er prioriteret højt i sundhedsvæsenet, men der hersker uenighed om, hvilke måleparametre og redskaber der bedst vurderer interventionernes effekt. Formålet med dette studie var at identificere, hvilke måleredskaber der bruges i Danmark til at evaluere interventioner designet til at fremme patientinvolvering i egen behandling.

Metode

Studiet blev designet som et ’rapid review’. Danske og engelsksprogede artikler blev søgt i databaserne MEDLINE, PsycInfo og CINAHL med termerne: ’patient involvement OR engagement OR activation AND Danish’.

Udvælgelseskriterierne var kvantitative, observations- og mixed methods-studier med empiriske data. Data blev udtrukket af to forskere og analyseret med afsæt i eksisterende kategorier for måling af patientcentrerede tilgange og fremstillet via narrativ syntese. En styregruppe af eksperter bidrog til studiet. Artiklen er rapporteret efter en tilpasset udgave af PRISMA 2020 guidelines.

Resultater

Søgningen identificerede 3.767 artikler, hvor af 43 studier blev inkluderet. Studierne anvendte 74 forskellige måleredskaber til at evaluere interventioner, der havde til formål at styrke patientinvolvering. De generiske måleredskaber (n=51) blev opdelt i fem kategorier: a) patientinvolvering (n=3), b) understøttelse af self-management (n=8), c) understøttelse af fælles beslutningstagning (n=9), d) patienttilfredshed og -oplevelser af behandling (n=11), og e) sundhedsrelaterede patient-rapporterede data (n=20). Intet tværgående måleredskab blev identificeret.

Diskussion

Det kan være relevant at tage teoretisk afsæt i modellen Making Informed Decisions Individually and Together (MIND-IT) og Medical Research Councils rammeværk for komplekse interventioner til design, evaluering og implementering af patientinvolverende interventioner.

Konklusion

Der er ingen konsensus om, hvordan patientinvolvering måles i Danmark. Det er uvist, hvilke typer af interventioner der bedst kan understøtte effektiv patientinvolvering. Få af måleredskaberne målte direkte på patientinvolvering, og det er uklart, hvilke proxy-måleredskaber der kan indfange indikatorer på oplevet involvering.

Implikationer for praksis

Komplekse interventioner med flere interessenter bør evalueres med flere måleredskaber f.eks. ved at kombinere generiske målredskaber såsom SHARED, SURE og/eller DEFACTUMs indikatorspørgsmål om patientinvolvering.

Bente Skovsby Toft, klinisk specialist, ph.d., betoft@rm.dk

Lotte Ørneborg Rodkjær, lektor, ph.d., lottrodk@rm.dk

 

Emneord: 
Patient