Sygeplejekonsultationer i onkologisk afdeling

Sekventielt multimetode-studie. Patienter og sundhedsprofessionelles oplevelser og perspektiver på sygeplejekonsultationer

opl_ejon-dec-22

Dette resumne bygger på artiklen:

Holm Gyldenvang H, Christiansen G, Jarden M, Piil K.

Experiences and perspectives of patients and clinicians in nurse-led clinics in an oncological setting: A sequential multi-methods study.

Eur J Oncol Nurs. 2022 Dec;61:102203. doi: 10.1016/j.ejon.2022.102203. Epub 2022 Sep 23.PMID: 36240680 side 1-7

Introduktion. Behandling med kemoterapi kan resultere i mange belastende bivirkninger. En systematisk identifikation af symptomer, bivirkninger og bekymringer understøtter en god dialog mellem sygeplejerske og patient og er afgørende for at støtte patienter til bedst mulig håndtering. Dermed øges muligheden for at modtage optimal kræftbehandling.

Formålet med dette studie var at undersøge patienttilfredsheden med sygeplejekonsultationer samt de sundhedsprofessionelles (sygeplejersker og læger) oplevelser og perspektiver på implementering af sygeplejekonsultationer, der repræsenterer udvidede kompetencer og sygeplejefaglige opgaver.

Metode. Et sekventielt multimetode-studie bestående af kvantitativ og kvalitativ dataindsamling. Patienter med gynækologisk kræft og brystkræft besvarede et selvudviklet tilfredsheds-spørgeskema, og sygeplejerskernes perspektiv blev afdækket igennem to fokusgruppeinterviews.

Læger besvarede et selvudviklet studiespecifikt spørgeskema.

Undersøgelsen fandt sted på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.

Resultater. I studiet deltog 109 patienter (brystkræft, n = 59) (gynækologisk kræft, n = 50). Fordelt på de to specialer deltog sygeplejersker (n = 10) og læger (n = 12). Patienterne udtrykte høj grad af tilfredshed med sygeplejekonsultationer, herunder at bekymringer og spørgsmål blev adresseret, samt at emner af sensitiv og personlig karakter blev drøftet. Endelig oplevede 90 pct. af patienterne, at de i høj grad fik tilstrækkelig viden til at håndtere deres bivirkninger og knap 70 pct. af deres følelsesmæssige reaktioner i høj grad blev drøftet.

Sygeplejerskerne tilkendegav, at de udvidede sygeplejefaglige opgaver medførte en øget følelse af selvstændighed, styrket professionalisme samt høj arbejdsglæde. Lægerne værdsatte sygeplejerskernes faglighed og kompetencer og var trygge ved, at sygeplejerskerne afholdt sygeplejekonsultationer. Sygeplejekonsultationerne muliggjorde desuden, at lægerne fik frigivet tid til at kunne varetage patienter med mere komplekse problemstillinger.

Konklusion. Sygeplejekonsultationer tilbyder patienter en høj sygeplejefaglig kvalitet samt en personcentreret tilgang. For sygeplejersker kan afholdelse af sygeplejekonsultationer medvirke til at styrke den professionelle identitet samt skabe mere arbejdsglæde. Nærværende studie er et vigtigt dansk bidrag til den begrænsede internationale forskning om sygeplejekonsultationer til patienter i kemoterapi eller i opfølgningsforløb. Sygeplejekonsultationer til onkologiske patienter medfører en høj grad af tilfredshed set både fra patienter og de sundhedsprofessionelles perspektiver.

Helle Holm Gyldenvang, Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san.
Brystkræft, klinik 4262, Afdeling for Kræftbehandling
Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

E-mail: helle.holm.gyldenvang@regionh.dk

Emneord: 
Onkologi