Telefonbaseret støtte til egenomsorg virker

Aktiv Patientstøtte kan forbedre livskvaliteten men forebygger ikke indlæggelser, viser nationalt randomiseret studie.

m_cover

Benthien KS, Rasmussen K, Nielsen CP, Kidholm K, Grønkjær M, Toft U. Proactive Health Support: a randomised controlled trial of telephone-based self-management support for persons at risk of hospital admission. Age Ageing. 6. oktober 2022;51(10):afac212; https://doi.org/10.1093/ageing/afac212

Introduktion. En mindre gruppe af patienter står for de fleste hospitalsindlæggelser. Denne gruppe er ofte belastet af multimorbiditet, høj alder og sociale problemer. Mange indlæggelser kan være tegn på at, støtten omkring disse mennesker kan forbedres. Støtte til egenomsorg kan måske hjælpe personer med forøget risiko for indlæggelse til at tage bedre vare på deres eget helbred og forebygge udviklingen af tilstande, der kræver indlæggelse.

Der er kun få eksperimentelle studier af emnet med varierende resultater og kvalitet. Derfor er det velbegrundet at undersøge effekten af ’Aktiv patientstøtte - telefonbaseret støtte til egenomsorg’.

Metode. Undersøgelsen er et nationalt 1:1 randomiseret kontrolleret studie af ’Aktiv patientstøtte - telefonbaseret støtte til egenomsorg’ udført af 100 sygeplejersker i hele Danmark.

Deltagerne er kronisk syge, ældre og personer med mindst tre akutte hospitalskontakter, som har forøget risiko for hospitalsindlæggelse. Deltagerne er identificeret via registre og inviteret i e-Boks fra 9. april 2018. De primære effektmål er mental livskvalitet og risiko for indlæggelse efter 6 måneder, mens øvrige målepunkter er ved 3 og 12 måneder.

Mental livskvalitet er undersøgt med SF36v2 og mestring med Health Education Impact Questionnaire og analyseret med mixed models, mens indlæggelser og andre kontakter i sundhedsvæsenet er analyseret med poisson regression.

Resultater. Der blev inviteret 79.178 og inkluderet 6.405 personer i undersøgelsen. Efter 6 måneder var der ingen effekt på indlæggelser med 1.281 indlæggelser i kontrolgruppen og 1.285 indlæggelser i interventionsgruppen i den samlede population, mens sygdomsgruppeanalyser viste tegn på reducerede indlæggelser hos personer med diabetes.

Med 10 skalaer for livskvalitet og tre opfølgninger var der signifikant men beskeden effekt på livskvalitet ved alle 30 målepunkter og på mestring ved alle 24 målepunkter.

Udviklingen i ambulante kontakter var ligeligt fordelt mellem kontrolgruppe og interventionsgruppe ved både 3, 6 og 12 måneders opfølgning med henholdsvis 6.739 og 6.965 kontakter efter 6 måneder. Resultaterne viste en øget kontakt til psykologer og praktiserende speciallæger samt beroligende medicin hos interventionsgruppen.

Diskussion. Aktiv Patientstøtte giver forbedret livskvalitet og mestring, men effektstørrelserne er små. Aktiv Patientstøtte forebygger ikke indlæggelser i den samlede population men kan måske forebygge indlæggelser hos personer med diabetes. Aktiv Patientstøtte kan måske øge anvendelsen af sundhedsydelser i primærsektoren.

Kirstine Skov Benthien, ph.d., kirstine.skov.benthien@regionh.dk

Emneord: 
Omsorg