Tidsskriftet 'Sygeplejersken' på internettet

Tidsskriftet fejrer nytår ved at indføre en elektronisk version af 'Sygeplejersken', som kan læses på internettet. Har man adgang til computer, modem og internet-forbindelse, kan man for fremtiden læse sygeplejefaglige artikler, leder, læserbreve, kommentarer, anmeldelser og stillingsannoncer på skærmen.

Fra 3. januar 1997 udkommer dele af Tidsskrift for Sygeplejersker på internettet. Den elektroniske udgave af tidsskriftet indeholder meget af det samme stof som det trykte blad, for eksempel leder, læserbreve, kommentarer og anmeldelser. Desuden kan udvalgte fagartikler læses på skærmen.

'Sygeplejersken' nr. 1/97 udkommer samme fredag som den tilsvarende trykte udgave af tidsskriftet. Og de efterfølgende numre af bladet bliver derefter løbende lagt ind på internettet. Her vil det endda være muligt at læse det elektroniske blad allerede tirsdag eftermiddag, hvor den trykte udgave udkommer om fredagen.

'Sygeplejersken' præsenterer sig på internettet med en såkaldt hjemmeside, hvorfra det er muligt at klikke sig videre til indholdsfortegnelsen. Herfra kan man vælge, hvilken del af bladet man ønsker at kigge nærmere på (se diagrammet).

Det elektroniske tidsskrift indeholder blandt andet udvalgte artikler med sygeplejerelevant stof. En arkivfunktion gør det muligt at finde frem til alle de artikler, som efterhånden bliver offentliggjort på internetversionen.

Afsnittet med stillingsannoncer deles op geografisk på samme måde som i det trykte blad. På et landkort kan man vælge et

Side 53

geografisk område og får derefter en liste over samtlige stillinger i regionen. Fra listen kan man – med et klik med musen – vælge at læse den fulde ordlyd af en bestemt annonce. Stillingsannoncer, der modtages som færdige film på trykkeriet, vil dog ikke være tilgængelige på internettet pga. tekniske vanskeligheder med elektronisk overførsel af den type materiale.

Fra skærmsiden med landkortet er det muligt at hoppe til en tilsvarende annonceservice i det norske sygeplejersketidsskrift 'Sykepleien'. Inden man kommer så langt, præsenteres man dog for en side med ordforklaringer, så man kan se, hvad de danske stillingsbetegnelser hedder på norsk.

På længere sigt er det planen, at internet-udgaven af 'Sygeplejersken' skal udbygges med flere artikler og med referencer til andre internet-sider med relevans for sygeplejersker.•

Nøgleord: Elektronisk publikation, internettet, Tidsskrift for Sygeplejersker.

Den nye elektroniske udgave af Tidsskrift for Sygeplejersker nås gennem den afdeling af internettet, der kaldes World Wide Web (www). 'Sygeplejersken's www-adresse på nettet er: http://www.sygeplejersken.dk.

Det er også muligt at sende breve og indlæg til Tidsskrift for Sygeplejersker gennem internettets e-mail-funktion.

Tidsskriftets e-mail-adresse er: red-tfs@inet.uni-c.dk 

For at komme på internettet er det nødvendigt at have en computer med et modem. Desuden må man have et internetabonnement.

Har man ikke selv adgang til internettet, stilles muligheden til rådighed på flere og flere folkebiblioteker. På Hovedbiblioteket i København kan man for eksempel komme på internettet hver eftermiddag mellem kl. 14 og kl. 16.

SÅDAN ER DET ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT BYGGET OP

Fra 'Sygeplejersken's hjemmeside kan man ved hjælp af musen vælge forskellige afdelinger af bladet. Hver pil angiver et klik med musen.

SY-1997-1-dsr.dk1
SY-1997-1-dsr.dk2
SY-1997-1-dsr.dk3
SY-1997-1-dsr.dk4
SY-1997-1-dsr.dk5 

Læs også

Tidsskriftet "Sygeplejersken" på internettet - Sygeplejersken nr. 1/1997 

Sygepleje online - Sygeplejersken nr. 5/1997     

Sygeplejersken på nettet - Sygeplejersken 17/1999   

En ny revolution - Sygeplejersken 17/1999  

Vejen til ny viden - Sygeplejersken nr. 37/1999