Tid til refleksion

De mange nye hjælpeorganisationer har været med til at udvande Røde Kors' særlige rolle og mandat i konfliktområder, og den problematik har indirekte været årsag til mordene på de seks Røde Kors-medarbejdere i Tjetjenien, mener generalsekretær i Dansk Røde Kors, Jørgen Poulsen.

Røde Kors er den eneste hjælpeorganisation, der ifølge Geneve-konventionen har mandat til at arbejde i konfliktområder og få beskyttelse i de 185 lande, der har skrevet under på konventionen, der handler om beskyttelse af krigsfanger og civile under krig.

''Røde Kors har en totalt upartisk og upolitisk holdning til de forskellige parter i en konflikt, og det er nødvendigt for, at vores 'kunder' kan bevare tilliden til os. Det er ikke alle de mange store og små hjælpeorganisationer, der er kommet til de senere år, der har den samme upolitiske holdning, og det skaber tvivl hos krigens parter, om Røde Kors-medarbejderne nu er de upolitiske, eller om de holder med den ene eller anden part i krigen,'' siger generalsekretær i Dansk Røde Kors, Jørgen Poulsen. Han mener, at folk i praksis har svært ved at skelne Røde Kors-medarbejdere fra andre hjælpearbejdere.

Grunden til, at der er kommet stadigt flere aktører i hjælpearbejdet, er de mange borgerkrige og konflikter, hvor det internationale samfund i stigende grad har grebet ind.

''Nogle af de andre hjælpeorganisationer komplementerer Røde Kors meget fint, selv om de ikke er upolitiske. Men der er ikke andre organisationer end Røde Kors, der har mandat til at arbejde i konfliktområder, heller ikke FN. FNs sammenblanding af politik, militær og nødhjælp, hvor nødhjælpen har måttet ydes ved våbenmagt, har været med til at udhule FNs rolle. Det har også bragt Røde Kors i skudlinjen,'' siger Jørgen Poulsen.

I Tjetjenien havde Røde Kors ifølge vanlig praksis indgået aftale med de relevante myndigheder om Røde Kors' tilstedeværelse og fået garanti for beskyttelse. I øvrigt lå hospitalet, hvor Røde Kors-medarbejderne arbejdede, i et neutralt område.

''Vi har et problem, når de lande, der har skrevet under på at ville sikre os, dræber os,'' siger Jørgen Poulsen.

Han mener, at det er på tide at komme tilbage til den oprindelige idé med Røde Kors som den eneste garanti på slagmarken.

''Vi vil nu reflektere over det, der er sket, og hvad vi kan lære af det. Det er nødvendigt med en markering af, at Røde Kors er en enestående hjælpeorganisation, som alle respekterer. Det er også enestående, at så mange lande har skrevet under på, at Røde Kors er fredhellig. Vi vil nu bringe spørgsmålet op i den danske regerings Røde Kors-udvalg, hvad vi skal gøre for at udbrede kendskabet til Røde Kors' særlige rolle. Ligesom Røde Kors' eget folkeretsudvalg vil tage spørgsmålet op. Til morderne, som vi endnu ikke kender, kan vi sige, at man kan dræbe mennesker, men man kan ikke dræbe en idé,'' siger Jørgen Poulsen.•

Nøgleord: Humanitært arbejde, Røde Kors, Tjetjenien.

Emneord: 
Udviklingsland