Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 23

I dette nummer

Fag

Store krav til meritstuderende

Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter har mulighed for at tage en sygeplejerskeuddannelse på kun to og et halvt år, dvs. 15 måneder under normal tid. De meritstuderende kan få godskrevet otte-ni måneders praktik og fem-seks måneders teoretisk undervisning. Men ved standpunktsbedømmelser og eksamen vurderes de meritstuderende efter de samme mål som andre sygeplejestuderende. Spørgsmålet er så, om de kan nå at tilegne sig stoffet på den kortere tid.

Tema om rehabilitering af hjerneskade

Indsatsen på stationært afsnit

Rehabiliteringen af den hjerneskadede patient begynder, så snart patienten er vågen. Der sættes blandt andet ind med mobilisering, ADL-træning og stimulation af sanseapparatet. Med udgangspunkt i neurokirurgisk afdeling på Århus Kommunehospital gennemgås her den tværfaglige pleje og behandling på stationær afdeling, inden patienten udsluses til genoptræningscenter.

Helbredelsesprocessen

I denne artikel gennemgås de forskellige hjerneskadetyper, deres indvirkning og muligheder for bedring. Rehabiliteringsprocessen er todelt: dels er der den spontane, organiske bedring, som man overvejende kan takke biologien for. Når den spontane fase er ovre, vil patientens fremtidige funktionsniveau i meget høj grad afhænge af den træningsindsats, patienten fysisk og psykisk er i stand til at yde.