Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 24

I dette nummer

Fag

Formelle regelsæt

Et fagsprog bør ikke blive et klikesprog, men alene gøre brug af særlige udtryk i det omfang, kravet til præcisering byder. Det er et af budskaberne i denne artikel, der lægger op til en fælles sprogpolitik for hele sundhedsområdet. Reglerne svarer til 'Sygeplejersken's holdning og praksis. Efterfølgende bringes manuskriptvejledningen for artikler til tidsskriftet, der ligger tæt op ad sprogpolitikken i Ugeskrift for Læger.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Viel spass

Et værdifuldt og værdigt liv opnås ikke bare ved at bevilge en elektrisk kørestol. Der skal først og fremmest en engageret, menneskelig indsats til.

Tema om rehabilitering af hjerneskade

Terapien indlejret i sygeplejen

På Therapie Zentrum Burgau i Tyskland indgår den kognitive træning af de hjerneskadede patienter som en naturlig del af sygeplejen. Her er ikke tale om intuitiv omsorg, men om en omsorgsfuld, målrettet teoretisk funderet sygepleje, der udføres med en sådan respekt for patienterne, at de bevarer deres fulde værdighed, selv om de er totalt hjælpeløse.

En human tilværelse trods hjælpeløshed

De mest markante fremskridt hos de hjerneskadede patienter på Therapie Zentrum Burgau opnås med de svært plejekrævende patienter. Selv om ikke alle opnår en målbar ændring i graden af deres selvstændighed, kan deres livskvalitet bedres i betydelig grad.

De unge er ekstra sårbare

På Genoptræningscentret Esbønderup er en tredjedel af patienterne med traumatisk hjerneskade særligt socialt belastede, og det er de unge i alderen 16-25 år, der kræver flest ressourcer. For plejegruppen er en stor del af arbejdet af socialpædagogisk karakter.

Socialpolitiske strategier eller sundhedspolitisk styring

Intentionerne i lovgivningen er gode nok, men udmøntningen slår ofte fejl, fordi de der skal anvende lovene mangler viden om hjerneskadedes problemer. De forskellige faggrupper og sektorer skal blive bedre til at arbejde sammen, ellers lader man de hjerneskadede og deres pårørende i stikken. Lad derfor Hjerneåret blive begyndelsen til at realisere de muligheder, der ligger i de social- og sundhedspolitiske strategier, lyder opfordringen fra artiklens forfattere, der her gennemgår lovkompleks og strategier.

Målet er en reorganisering af hjernefunktionen

Rehabiliteringscentret Therapie Zentrum Burgau er på grund af sine behandlingsresultater blevet kendt langt ud over Tysklands grænser. I artiklen gennemgår artiklens forfatter, der er leder af centrets ergo- og fysioterapi, nogle aspekter af plejen og behandlingen. Blandt andet lejres patienten sjældent rygliggende, fordi det hæmmer genoptræningen. Nogle patienter bliver lagt på en madras på gulvet, så al fiksering af patienten undgås. Personalet giver heller ikke beroligende medicin for at dæmpe vilkårlig motorik, selv om det kan være til stor gene, at patienten trækker i sonder og forsøger at kravle ud af sengen.