Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 40

I dette nummer

Baggrund

Erichsens klinik fik kritik og påtaler

Med afdækningen af forholdene på Erichsen's Klinik i Charlottenlund dokumenterede 'Sygeplejersken' allerede i efteråret 1995, at der er behov for et skærpet tilsyn med privatklinikker. Sundhedsstyrelsen har for ti måneder siden indstillet den daværende anæstesilæge på Erichsen's Klinik til tre påtaler for manglende omhu og samvittighedsfuldhed efter lægeloven, men sagen er endnu ikke afgjort i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Yderligere tre patienthistorier har givet anledning til bemærkninger fra Sundhedsstyrelsen. Desuden har Sundhedsstyrelsen kritiseret journalføringen, hygiejnen i operationsafsnittet og opbevaringen af medicinen på Erichsen's Klinik.

Elna Hiort-Lorenzen

Forhenværende forstanderinde, sygeplejerske og mangeårigt medlem af Dansk Sygeplejeråds ledelse Elna Hiort-Lorenzen er død, 95 år.

Fag

Infektionsrisiko ved venekatetre

En undersøgelse af infektionshyppigheden på landets hæmodialyseafdelinger viser, at infektioner forekommer hyppigt i forbindelse med brug af centrale venekatetre. Det er ikke ukompliceret at placere et fremmedlegeme som et kateter direkte i blodåren. Bakterierne kan vandre uhindret fra omgivelserne, og de kan forårsage infektioner med risiko for komplikationer og død. Når først infektionen er der, er den vanskelig at behandle, derfor er korrekt pleje og hygiejne af venekatetre meget vigtig.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Udlicitering forringer kvaliteten

I mit arbejde som distriktssygeplejerske er jeg meget afhængig af at få del i det kendskab, hjemmehjælperen har til klienterne. Derfor er jeg bekymret for, at udlicitering og opsplitning af forskellige ydelser inden for ældreomsorgen vil betyde en væsentlig forringelse af klienternes oplevelse af kvalitet.

Tema om medicin

Mindre spild, klare ordinationer og sikker medicingivning

Bedre medicinøkonomi og bedre kvalitet i afdelingens ordination og håndtering af medicin kan sikres med edb-ordination og brug af éndosis-lægemidler. Det viser en afprøvning, som blev gennemført på ortopædkirurgisk afdeling T1, Herning Centralsygehus. Udvikling af et nyt medicineringssystem gav entydige og fyldestgørende ordinationer og gjorde dokumentation af medicingivningen mulig. Med indførelse af dosisdispensering og fyldning af doseringsæskerne i sygehusapoteket blev der lagt ekstra kontrol ind i medicinhåndteringen, og samtidig kunne antallet af kasserede tabletter reduceres med mere end to tredjedele.

Chefsygeplejersken: For mange fejlmuligheder

De traditionelle medicineringssystemer er ikke gode nok, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Herning Centralsygehus. Afprøvningen af et nyt system har afdækket så mange fejlmuligheder i det gamle, at sygehuset har sat et nyt system med edb-ordination og dosispakket medicin på budgettet fra 1999.

Afdelingsledelsen: Samarbejdet sikrer mod fejlbehandling

En gennemgang af 22 patienters papirer afslørede et stort antal uklarheder og fejl i journal, kardex og medicinbakkens bundkort. Men ingen patienter er blevet fejlbehandlet, siger afdelingsledelsen. Der er tale om formelle fejl, som skal rettes. I det daglige sikrer samarbejdet mellem læger og sygeplejersker dog, at formelle fejl ikke får konsekvenser for patienterne.

Afdelingssygeplejersken: Ønsker et bedre system

Afprøvningen af det nye medicineringssystem viste, at megen tid kan flyttes fra medicinskabet til patienten. De mange fejl i kardex, som afprøvningen også afdækkede, har fået sygeplejerskerne i afdelingen til at spørge sig selv, hvad de egentlig kan bruge kardex til. Og indtil det nye system kan indføres, ønsker de en forbedring af det gamle.

Omhu og samvittighed er ikke nok

Sygeplejersker bør prioritere medicinområdet, for det trænger det til, synes sygehusapoteker Birgit Toft, Herning Centralsygehus. Nyuddannede sygeplejersker mangler regnefærdigheder, erfarne sygeplejersker trænger til at få deres viden ført ajour, og dokumentation af medicingivningen er, set med en farmaceuts øjne, nærmest ikke-eksisterende. Brug farmaceuternes viden om, hvordan man sikrer sine arbejdsgange, opfordrer sygehusapotekeren.