Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 47

I dette nummer

Baggrund

Sundhedspersonale behøver krisehjælp

De ansatte i det svenske sundhedsvæsen har det så dårligt, at de må have professionel hjælp til at bearbejde de problemer, som dårligt arbejdsmiljø er årsag til, mener tilsynsførende fra arbejdstilsynet i Malmø.

SSN: Skærpede krav til ledernes faglighed

Med baggrund i en nordisk undersøgelse, hvor lederne i den primære sundhedstjeneste vægter administration og ledelse mere end faglighed, sætter Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden fokus på fremtidens lederrolle i sundhedsvæsenet.

Bedre tilsyn med sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsen lægger op til en udvidelse af tilsynet med det danske sundhedsvæsen. Et tilsyn, der kun går på den enkelte sundhedsperson, er nemlig ikke tilstrækkeligt. Fejl og uheld opstår ofte ved en kombination af menneskelige og tekniske fejl, dårlig ledelse og uhensigtsmæssige arbejdsgange. Derfor bør der også føres tilsyn med de systemer, sundhedspersonalet arbejder i.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Etiske grænser for behandling

Den medicinske og teknologiske udvikling bevæger sig med rekordfart, men spørgsmålet er, om moderne pleje og behandling fortsat passer til vores kulturelle værdier og normer. Som sygeplejersker har vi ret til at sige fra, men hvor mange gør det.

Faglig kommentar: En hård nød at knække

Som eneste danske fagtidsskrift når 'Sygeplejersken' ud til næsten alle danske sygeplejersker, og det forpligter redaktionen til at formidle ny viden på en måde, så flest mulige sygeplejersker kan holde sig fagligt ajour.

Tema: Frontsøstre i 2. verdenskrig

I kulissen til et af historiens blodigste slag

Carla Kristensen meldte sig som ganske ung til tjeneste hos Tysk Røde Kors under Anden Verdenskrig. Det var tilbuddet om oplæring i sygepleje, der trak. De barske oplevelser på østfronten har præget hende lige siden – både helbredsmæssigt og menneskeligt.

Danske frontsøstre i tysk krigstjeneste

Omkring 200 danske kvinder arbejdede på de tyske feltlazaretter under Anden Verdenskrig. De undgik straf efter krigen, fordi deres arbejde havde humanitær karakter. Siden har de holdt lav profil. Men deres erfaringer fra krigen og deres historier er en del af den danske sygeplejes historie, som også bør være kendt.