Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 5

I dette nummer

Baggrund

Plads til både nærhed og specialisering

Der bliver brug for færre senge i fremtidens sygehusvæsen, men det kan lige så vel være de store sygehuse, der skal indskrænke, som de små, der skal lukke. Behandlingen af kirurgiske patienter bør samles på færre sygehuse af hensyn til kvaliteten. De små sygehuse er til gengæld velegnede til medicinske patienter, som ikke har brug for højt specialiseret behandling, men for et godt samarbejde med primærsektoren.

Åbning i anerkendelsen af løfteskader

De første sygeplejersker har anmeldt deres løfteskader til Arbejdsskadestyrelsen efter den nye paragraf i arbejdsskadeforsikringsloven, der siger, at også pludselige løfteskader kan anerkendes som arbejdsskader. Der er dog mange usikkerhedsmomenter ved den nye bestemmelse.

Fag

Unge bosniere en multitraumatiseret gruppe

Langt over halvdelen af de unge bosniske flygtninge i Danmark har meget voldsomme traumer bag sig og mindst en tredjedel har frembudt psykosomatiske symptomer. Viden om de unges baggrund, traumer og kriser er nødvendig for at genkende symptomer på post-traumatic-stress- disorder.

Sygepleje online

I Storbritannien er der flere initiativer i gang for at udbrede brugen af Internettets muligheder blandt sygeplejersker. Der er mange sygeplejerelevante informationer at hente på nettet i for eksempel elektroniske tidsskrifter og diskussionsgrupper. Danske sygeplejersker er ikke de flittigste brugere af nettet. For eksempel er de sjældnere gæster hos det elektroniske tidsskrift Nursing Standard Online end svenske og norske kolleger.

I HVERT NUMMER

Tema om brystkræft

Mammakirurgisk afsnit

Undersøgelse, behandling og sygepleje af patienter med brystkræft må tilrettelægges med særligt hensyn til patienternes store behov for information og psykosocial støtte. Erfaringerne fra mammakirurgisk afsnit på Bispebjerg Hospital viser, at disse behov kan dækkes, når udredningsforløb ligger i faste rammer, der er fast kontakt til den samme sygeplejerske og læge gennem hele forløbet, faste sygepleje- og behandlingsprogrammer og tilbud om supplerende information i form af telefonkontakt, pjecer og undervisning.

Undervisning efter operationen

Brystkræftpatienter bliver informeret om deres sygdom under udredning og behandling, men undervisning efter operationen indgår ikke i det traditionelle behandlingsforløb i kirurgisk afdeling. Mange patienter har imidlertid behov for at få bekræftet den information, de allerede har modtaget, samt få systematiseret og suppleret deres viden. Det viste tilslutningen til tre undervisningsrækker for brystkræftopererede og deres pårørende, som blev gennemført i mammakirurgisk afsnit på Bispebjerg Hospital.

Et tilbud nær det ideelle

En patienttilfredshedsundersøgelse på mammakirurgisk afsnit, Bispebjerg Hospital, viste så stor tilfredshed på næsten alle områder, at det var svært at identificere enkelte faktorer med særlig betydning for den generelle tilfredshed. God kontinuitet og god information synes dog at være de vigtigste faktorer. Selv om nogle patienter havde en vis ventetid efter henvisning, var alle på nær én tilfredse eller meget tilfredse med det samlede forløb.