Sygeplejersken Årgang 1997 nr. 51

I dette nummer

Baggrund

Fælles projekt om unges sundhed

Når sygeplejestuderende møder raske unge, kan begge parter lære noget. Det er i hvert fald den foreløbige konklusion, efter et samarbejdsprojekt om unges sundhed.

Bedre kommunikation og mindre vold

Mindre brug af magtanvendelse fra personalet og færre eksempler på vold og trusler fra de psykiatriske beboere er resultatet af, at personalet på boinstitutionen for psykisk syge Pedersvænge i Køge har arbejdet målbevidst med kommunikation.

Hver femte arbejdsskade skyldes vold

Dansk Sygeplejeråd skønner, at omkring hver femte henvendelse om en akut arbejdsskade udspringer af direkte vold eller trusler herom. Det er vigtigt, at hver enkelt arbejdsplads har en politik for, hvordan man hjælper en ansat, der har været ude for vold. Dannelse af netværksgrupper og debriefing af den voldsramte er metoder, der kan anbefales.

Fag

Faste regler for medicingivning

Distriktsnormeringen har medført mange ændringer i primær sektor, for eksempel er plejehjemsbeboernes værelser blevet til 'egen bolig', og reglerne for medicingivning er lavet om, så beboerne nu er omfattet af reglerne for medicin til private.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Van Gaghs aforismer

Det er egentlig besynderligt, at et fænomen som humor, der virkelig kan bygge bro mellem mennesker, overses så markant i sygeplejefaglig litteratur.