Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 1

I dette nummer

Baggrund

For mange kolleger giver stress

Nedskæringer og personalereduktioner er den almindelige forklaring på, hvorfor sygeplejersker lider af stress. Den påstand betvivler seniorforsker Tage Søndergård Kristensen fra Arbejdsmiljøinstituttet imidlertid. Ifølge hans hypotese skal årsagen til stress ikke findes i antallet af patienter, men derimod i antallet af kolleger og personalekategorier, patienternes korte indlæggelsestid og den intensive pleje og behandling.

En epoke er slut

Landets ældste sygeplejeskole, Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet, fusionerer med H:S Sygeplejerskeuddannelsen og bliver fremover til Afdeling Rigshospitalet på linie med Afdeling Bispebjerg og Afdeling Hvidovre.

Fag

Bedre tilbud til de skizofrene unge

Der arbejdes intenst flere steder i psykiatrien med at forbedre mulighederne for de unge skizofrene og deres pårørende. På en nordisk konference for psykiatriske sygeplejersker blev der fremlagt projekter fra Australien og Danmark.

Tværkulturel sygepleje

Den amerikanske forsker Madeleine Leininger definerer sygepleje som et humanistisk fag og vel at mærke et fag, der kræver en særlig uddannelse. Det overordnede budskab i hendes teori er, at sygeplejersken ikke skal stemple patienten og sætte vedkommende i bås, men at patienten har krav på at blive forstået ud fra egne præmisser.

Så er der kaffe

Sygeplejersker og sygehjælpere foretrækker at drikke kaffe og tale med hinanden om plejen frem for at udføre plejen, viser ny svensk undersøgelse. Undersøgelsen, der bygger på en kombination af interview og observation, forklarer afstanden mellem tanke og handling ud fra omsorgens trekantsdrama. Her er prioriteringen: Familien først, herefter kollegerne og til sidst patienterne.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Østerskompagniet

Sygeplejeskolerne skal profilere sig lokalt og nationalt. Betegnelsen sygeplejeskole er ukendt for de fleste, og det skorter på konkret viden om sygeplejerskeuddannelsens faglige indhold.

Tema om konebrænding

Penge eller petroleum

Shabana var en køn ung kvinde. Men en dag satte hendes ægtemand Saiyad Yusuf ild til hende, fordi Shabanas mor afslog et krav om en ekstra medgift på 2000 kr. Problemet med konebrænding tager til i Indien.

Hun bliver aldrig sig selv igen

Shabana har fået tilført væske nok til at kunne overleve, men ellers er der ikke udført de transplantationer, man straks efter ulykken ville være gået i gang med på Hvidovre Hospital. Her er man vant til at operere patienter med lige så store eller endnu større forbrændinger end den indiske kvindes.

Til medgiften os skiller

Konebrændinger i Indien må ikke forveksles med enkebrændinger, men begge overgreb har dybe rødder i den indiske kultur og afspejler først og fremmest et samfundssystem, hvor kvinderne har de fleste odds imod sig.