Sagt op i København

Pladsmangel på Panum Instituttet tvinger Danmarks Sygeplejerskehøjskole ud af huset i Nørre Allé. Men afdelingen i København nedlægges ikke. Sundhedsministeriet er i gang med at finde nye lokaler.

SY-1998-12-33-1I 1994 fejrede Danmarks Sygeplejerskehøjskoles afdeling i København sit 25-års jubilæum. Med opsigelsen og fraflytning til sommeren 1999 kan man ikke nå at hejse flaget til 30-års jubilæet i oktober 99. Foto: Poul Rasmussen.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole i København lukker på adressen i Nørre Allé for senest til september 1999 at genopstå et andet sted i det storkøbenhavnske område. Baggrunden er en opsigelse fra Undervisningsministeriet, som skal bruge lokalerne til andet formål. Opsigelsen indebærer fraflytning senest 30.06.99.

''Der er dog ingen grund til panik,'' siger rektor for Danmarks Sygeplejerskehøjskole Inge Andersen og hentyder til de mange rygter og mytedannelser, der er fulgt i kølvandet på opsigelsen:

''Højskolens afdeling i København skal ikke nedlægges!''

Opsigelsen af højskolens lejemål hænger sammen med pladsmanglen hos genboen, Panum Instituttet under Københavns Universitet. Instituttet er trods sin størrelse blevet for lille og har derfor brug for den ekstra kapacitet, som højskolens lokaler i Nørre Allé vil give.

Danmarks Sygeplejerskehøjskole hører som bekendt under Sundhedsministeriet, men har siden etableringen af afdelingen i København fået tag over hovedet af Undervisningsministeret, som ejer bygningen i Nørre Allé.

''I virkeligheden er det flot, at det er gået så længe, for vi har haft lokalerne kvit og frit uden at skulle betale én krone i husleje i de næsten 30 år, vi har haft til huse i lokalerne i Nørre Allé,'' siger rektor Inge Andersen og tilføjer:

''Vi har naturligvis hele tiden haft i baghovedet, at på et tidspunkt ville ordningen høre op. Det er så nu, og det betyder, at vi hurtigst muligt skal finde en løsning.''

Kommet i klemme

Professor Hans Hultborn, dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet, bekræfter, at fakultetet, der er hjemmehørende på Panum Instituttet, lider af pladsmangel:

''Jeg kan godt forstå, hvis Danmarks Sygeplejerskehøjskole er ked af opsigelsen, men i og med at der ikke er nogen endelig afgørelse om Kommunehospitalet, er fakultetet kommet i klemme med de nye uddannelser, vi starter her til efteråret,'' siger han og tilføjer:

''Lukningen af Kommunehospitalet skulle blandt andet have givet plads for et center i folkesundhedsvidenskab, og i den 'pakkeløsning' indgik også en overflytning af Danmarks Sygeplejerskehøjskole til Kommunehospitalets bygninger. Sådan var planerne. Men indtil videre er der jo ikke sket noget med hensyn til Kommunehospitalets fremtid, og det stiller os i en akut situation. Vi har derfor bedt Undervisningsministeriet finde plads til den nye bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhed, som starter her til efteråret. Også den nye Master of Public Health-uddannelse, der startede september 96, mangler plads.''

Ifølge Hans Hultborn er der endnu ikke fra fakultetets side taget stilling til, hvem der skal rykke ind i lokalerne i Nørre Allé, men pladsmanglen på Panum er markant. Et andet kommende uddannelsesinitiativ, der også skal have plads, bliver den nye tværfaglige kandidatuddannelse i omsorgsforskning. Uddannelsen, der i høj grad sigter på sygeplejersker, er for tiden til behandling i Undervisningsministeriet og vil formentlig kunne være en realitet til september 1999.

Måske til noget bedre

Efter at have sundet sig lidt oven på kendsgerningen er rektor Inge Andersen og prorektor

Side 37

Ellinor Nicolaysen enige om, at opsigelsen måske fører det gode med sig, at højskolen nu har mulighed for at få mere egnede lokaler end de gamle i Nørre Allé. Bygningen her var tidligere indrettet til bolig for sygeplejeeleverne ved det gamle Blegdamshospital, som blev revet ned for at give plads for Panum Instituttet.

''Vi har været utroligt glade for at være i Nørre Allé. Her er meget hyggeligt, men jeg har aldrig syntes, at lokalerne var specielt velegnede til undervisningsformål. Eksempelvis har vi ikke haft noget auditorium, og det har betydet, at vi – ofte med møje og besvær – har måttet låne os frem på Rigshospitalet og Panum, som jo selv har god brug for sine auditorier,'' siger Inge Andersen.

Ud over ønsket om auditoriefaciliteter peger Inge Andersen og Ellinor Nicolaysen også på, at højskolens afdeling i København bør forblive én samlet institution og ikke splittes op på flere adresser rundt om i byen. Et andet ønske er, som de siger, en fornuftig geografisk placering:

''Det nytter ikke noget, at vi kommer for langt uden for byen. De studerende på højskolen kommer ofte langvejsfra, derfor er det vigtigt med en central placering. Herudover vil vi også gerne bevare den tætte kontakt til de nuværende samarbejdspartnere, vi har i hospitalsverdenen og forskningsmiljøerne herinde i centrum.''

Ekstra bevilling

Fristen til at finde nye, egnede lokaler til Danmarks Sygplejerskehøjskoles Københavnsafdeling er kort, og det betyder, at Sundhedsministeriet er i fuld gang med at afsøge markedet:

''Et år er ikke ret længe,'' siger fuldmægtig Jens Lok, Sundhedsministeriet, og peger på, at højskolen fra at have været huslejefri nu også skal have midler til den post på budgettet.

''Derfor har vi allerede meldt videre i systemet, at det bliver nødvendigt med et rammeløft på finansloven til højskolen,'' siger han.

Jens Lok understreger, at der absolut ingen planer er om at nedlægge højskolens afdeling i København:

''Afdelingen kører videre, blot i nogle nye rammer. Slots- og Ejendomsstyrelsen og Undervisningsministeriets boligdirektorat er blevet bedt om at foreslå os nogle muligheder. Det afventer vi, og så må vi tage stilling til, hvad det bliver. Det bedste vil selvfølgelig være, hvis vi kan finde noget, der tidligere har været brugt til undervisning.''•

Nøgleord: Danmarks Sygeplejerskehøjskole, uddannelse. 

BESKEDEN START

Danmarks Sygeplejerskehøjskoles afdeling i København kører parallelt med afdelingen i Århus. I 1994 fejrede man 25-års jubilæum i Nørre Allé. Med opsigelse og fraflytning senest 30.06.99 når man ikke at kunne fejre 30-års-jubilæet den 21. oktober 1999 i de gamle rammer. Starten i 1969 var beskeden med 21 studerende, men allerede fra 1976 havde afdelingen studiepladser til 200.

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse