Museet tager form, men mangler uniformer

Det fremtidige sygeplejehistoriske museum i Kolding savner sygeplejerskeuniformer eller dele af uniformer fra før 1960, men er også interesseret i uniformer, som sygehjælpere og andre personalegrupper i plejen har brugt.

img127Sygeplejeelever på Frederiksberg Hospital, cirka 1917. Foto i den sygeplejehistoriske samling

Mange medlemmer af Dansk Sygeplejeråd følger med stor interesse arbejdet med at etablere Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Det mærkes først og fremmest gennem de mange ting og sager, som løbende kommer til samlingerne fra nær og fjern.

Der er nu fuld gang i den fysiske udformning af den indvendige rum- og arkitektoniske indretning af museet. Der hamres og bankes, tilpasses og etableres. I arbejdet lægges der nemlig vægt på, at den historiske bygning i sig selv får lov til at fremstå som en del af historien, hvor det kan lade sig gøre.

Museumsleder Inger-Marie Børgesen og Dansk Sygeplejeråds historikere er travlt optaget med dels at skrive Dansk Sygeplejeråds historie, dels at registrere og beskrive effekter, der allerede er i samlingen, og at udtage de effekter, som skal fremgå i den første store udstilling, som museet åbner med.

En væsentlig del af sygeplejens historie er uniformerne, og da de samtidig er effektfulde i udstillinger, er det et af samlingens væsentlige interesseområder. Men vi har ikke så mange gamle uniformer.

Derfor håber vi ad denne vej, at vi kan nå ældre medlemmer, familiemedlemmer til sygeplejersker og andre, som eventuelt ligger inde med gamle uniformer eller dele af uniformer.

Vi har fået et stort udvalg af kapper og slag, som sygeplejerskerne og eleverne har brugt gennem tiden, så dem mangler vi ikke. Men desværre har sygeplejens sparsommelighed og fantasi ofte ført til, at gamle, slidte uniformer er blevet omsat til blandt andet 'kogtvandsklude'.

Vi vil imidlertid meget gerne have ældre uniformer eller dele af uniformer fra før 1960.

Det kan være hele kjoler, et forklæde, en krave. Også en mandsdragt for sygeplejersker fra 1950'erne mangler vi, og det gælder også plejernes uniformer fra psykiatriområdet fra før 1950'erne.

Måske er der institutioner, hvor man stadig bruger en uniform fra før 1960. Er det tilfældet, vil vi meget gerne have et eksemplar med oplysninger om uniformen.

Vi mangler også uniformer, som sygehjælpere og andre grupper i plejen har brugt. Vi ved, at disse gruppers uniformer ofte havde en afvigende farve fra sygeplejerskeuniformen, eller at deres facon var forskellig, men desværre er det meget lidt, der er nået frem til museet. Er der nogen, der kan og vil hjælpe os med dette?

Hvad med at aflægge linneddepotets gemmer et ekstra besøg? Måske ligger der noget, alle har glemt, eller på vaskeriet? Selv om vaskerierne mange steder er nedlagt, kan det jo tænkes 'at noget var for godt til at blive smidt ud', men at det er blevet glemt.

Der kan også godt både i hjemmeplejens og sundhedsplejens depoter findes dele af eller hele gamle uniformer, og det er bestemt ikke utænkeligt, at noget er blevet gemt væk på plejehjem rundt i landet.

Vi vil være rigtig glade, dersom også de ledende sygeplejersker vil gøre endnu et forsøg på at skaffe nogle af disse gamle effekter frem, og det er da også tænkeligt, at nogen ligger inde med uniformsmønstre. Der var generelt uniformsreglementer, mere eller mindre strikse. Hvor er reglementerne og mønstrene blevet af? Måske ligger de i teknisk eller driftsforvaltningernes arkiver?

Det store skift i uniformeringen af sygeplejepersonalet kom i 1950'erne og 60'erne, da de nye kunststoffer holdt deres indtog som afløsere af de gamle smukke – men måske ikke så vaskevenlige – uniformer. Vi har mange kitler og nyere uniformer, så det er de gamle, der som oftest var i bomuld eller hør, fra før den tid, vi efterlyser.

Hvis nogen har noget, de vil af med, bedes det sendt til Historisk Samling, Dansk Sygeplejeråd, Vimmelskaftet 38, 1161 København. Også skriftlige oplysninger om effekterne kan sendes dertil, så det kan blive gemt i samlingen.

Det er også muligt at kontakte Dansk Sygeplejeråds amtskredskontorer, hvor effekterne kan afleveres til videre befordring til Dansk Sygeplejeråd centralt.

Vi håber meget, at nogen kan og vil hjælpe os, og venter spændt på reaktionen på denne efterlysning.

Nøgleord: Museum, sygeplejerskeuniform.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Museet tager form, men mangler uniformer - Sygeplejersken nr. 24 1998  

Et levende museum - Sygeplejersken nr. 21/1999    

Hundrede års sygepleje - Sygeplejersken nr. 34/1999         

Fra drøm til virkelighed - Sygeplejersken nr. 34/1999            

Et projekt i særklasse - Sygeplejersken nr. 34/1999  

Et tilbud til hele Danmark - Sygeplejersken nr. 35/1999

Tilbage til nutiden - Sygeplejersken nr. .36/2000     

Emneord: 
Historie
Sygeplejens historie