Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 27

I dette nummer

Baggrund

Frygt ikke de kloge patienter

Sygeplejersker vil fremover møde flere og flere patienter, der er blevet specialister i deres helbred via internettet. De vil derfor være mere krævende og stille flere spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersker selv søger viden her og trodser deres frygt for den ukendte teknologi.

Store fremskridt men ulige fordelt

En række store sygdomme er udryddet eller under kontrol, børn bliver vaccineret i et omfang som aldrig før, og den forventede levealder ved fødslen er steget med 20 år siden begyndelsen af 50'erne. Men udviklingen er mange steder bremset af manglende økonomisk fremgang og manglende politisk engagement. I nogle lande har befolkningen endda oplevet tilbagegang.

Who sætter nye mål

Valget af Gro Harlem Brundtland til generaldirektør og vedtagelse af en revideret global sundhedspolitik var nogle af de vigtigste begivenheder på WHOs årlige generalforsamling.

Fag

Fra holdninger til sikker viden

Sygeplejen kan ikke længere nøjes med at handle efter bedste overbevisning og årtiers rutiner. I en tid, hvor der stilles større krav om kvalitet, må sygeplejen bygge på den viden, der i dag er sikrest og bedst dokumenteret. Arbejdet med at fastslå, hvad vi egentlig ved og kan dokumentere, tager tid, men er nødvendigt.

Bedre information giver hurtigere rehabilitering

Patienter fra Sønderjyllands Amt kunne i 1994-97 blive hjerteopereret enten i Odense eller Gøteborg. De to patientgrupper var sammenlignelige på nær på et punkt: De patienter, der blev opereret i Sverige, gennemgik et planlagt informationsforløb før afrejsen og blev fulgt op umiddelbart efter hjemkomsten. Disse patienter oplevede færre gener efter operationen og kom hurtigere i gang.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Hellere bøger end fotokopier

Af hensyn til fagets udvikling er det nødvendigt, der udgives bøger om sygeplejen. Men da der fotokopieres langt ud over det tilladelige, risikerer læserne, at forlagene ikke tør binde an med nye udgivelser, fordi bogsalget går dårligt.

Faglig kommentar: Nisser og spidser

Fri os fra sandheden, om en sådan findes. Giv os i stedet en bekræftelse på vores selvforståelse og sygdomsforståelse. En dame rasede i et læserbrev i min morgenavis. Hun følte sig trådt på, ikke respekteret, stemplet og betragtet som uvederhæftig.