Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 30

I dette nummer

Baggrund

En konstant udfordring

I en periode, hvor sundhedssektoren omstruktureres, kan sygeplejersker og jordemødre gøre en forskel ved at yde omkostningseffektiv sundhedsservice. Men det kræver et værktøj, en klassifikation for sygeplejepraksis, til at registrere og sammenligne handlinger på en ensartet måde. Ellers bliver sygeplejen taberen i en stadigt mere konkurrencepræget sundhedssektor. Kirsten Stallknechts tale ved den 2. internationale konference for det globale netværk af WHO-samarbejdscentre.

Fag

Engagement efterlyses

Deltagerne på efteruddannelseskurserne for sygeplejersker ansat i Københavns Amt er hidtil mødt op med diffuse forventninger og begrænset entusiasme. En del af kursisterne har slet ikke haft lyst til at komme på kursus, og andre har betragtet efteruddannelsen som en velfortjent pause i hverdagens slid. En af grundene er måske, at sygeplejerskernes ledere ikke stiller krav til hverken kursist eller kursus, og at der ikke bruges ressourcer til at implementere den nye viden i afdelingen. Nu er efteruddannelsen forsøgsvis skruet anderledes sammen, og der stilles større krav til såvel ledere som deltagere.

Sådan foregår strålebehandling

Cirka halvdelen af alle cancerpatienter vil på et tidspunkt i deres sygdomsforløb modtage strålebehandling. Enten som primær behandling, i forbindelse med tilbagefald eller som palliation. I artiklen gennemgås stråleterapiens biologi, fysik og teknik.

Sygepleje til patienter i strålebehandling

At arbejde som sygeplejerske i en strålebehandlingsafdeling kræver ikke alene interesse og evner for teknik, men også et bredt kendskab til hele den onkologiske sygepleje, da vi i klinikken møder patienter med alle former for kræftsygdomme. Artiklen fokuserer på informations- og plejeopgaverne i relation til strålebehandlingens bivirkninger.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: God klinisk praksis

Hvis tildelingen af ressourcer er for sparsom, så kunne det jo tænkes at være en følge af, at ingen ansvarlig politiker eller økonomisk ansvarlig ledelse vil bevilge penge til noget, de ikke ved, hvad er. Her følger en opfordring til at skrive artikler om god sygeplejepraksis, der bygger på opdateret og dokumenteret viden.