Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 37

I dette nummer

Baggrund

Ingen løfter om demensklinikker

Samfundet kan spare millioner på at udbygge demens-diagnostikken, så alle demente kan blive udredt på et tidligt tidspunkt. Men en samlet indsats bliver gjort vanskelig af, at beslutningen om demensklinikker skal tages særskilt i hvert enkelt amt. Og mens udgifterne til diagnostikken tilfalder amterne, vil besparelserne tilfalde kommunerne.

Demensdilemma

Når demente er blevet så dårlige, at de ikke kan udnytte tilbuddene i den skærmede enhed, er det kommunal logik at flytte dem, så andre kan få glæde af pladserne. Men nogle pårørende kæmper imod, og blandt personalet er der også delte holdninger til, om de skal have lov at blive.

Hjem til den svære tomhed

Fire sygeplejersker på Amtssygehuset i Århus har gennem en årrække tilbudt psykosocial støtte og undervisning til brystopererede kvinder efter udskrivelsen. Et tilbud, som normalt ikke gives af sygehusene, selvom behovet er der.

Patienter sulter i sygehussenge

På medicinske afdelinger kan man finde patienter, der ikke kan stå på benene af lutter underernæring. På andre afdelinger bliver ernæringen et problem, når patienten skal til at spise selv igen. Mennesker med livstruende sygdom risikerer at vente på behandling. Ikke fordi der er ventelister, men fordi nogle i sundhedssystemet ikke har taget ernæringsbehovet alvorligt. Lederen af ernæringsenheden på Rigshospitalet mener, at sygeplejersker skal have redskaberne til at identificere patienter, der er ernæringsmæssigt truet. Det har de ikke i dag.

Indlagte behøver ikke at tabe sig

Ved målrettet ernæringsterapi kan selv patienter, der er udsat for meget belastende medicinsk behandling, undgå vægttab under indlæggelsen. Det viser en undersøgelse fra Rigshospitalet.

Fag

Øreakupunktur ved abstinens-behandling

Øreakupunktur er et effektivt og billigt supplement til den eksisterende behandling af narkomaner, alkoholikere og medicinafhængige. En undersøgelse af øreakupunktur til alkoholikere viste, at halvdelen gennemførte afvænningen med øreakupunktur, mens ganske få procent gennemførte i kontrolgruppen. En række undersøgelser dokumenterer, at undersøgelsen også giver gode resultater i behandlingen af narkomaner.

WHO anbefaler akupunktur

Verdens sundhedsorganisationen, WHO, har i løbet af 1993 og 1996 udgivet flere dokumenter om akupunktur.

Øreakupunktur vinder frem i Europa

I USA bruges øreakupunktur til misbrugere i flere stater som alternativ til fængselsstraf. I Italien og England bruges metoden på sygehuse, i fængsler og institutioner. I Sverige er sygeplejerskerne med helt i front. De forsker og giver akupunktur på offentlige sygehuse med den svenske sundhedsstyrelses støtte. Metodens udbredelse i Danmark er beskeden.

Sådan går det patienterne nu

For godt et år siden besøgte Sygeplejersken rehabiliteringscentret Therapie Zentrum Burgau i Tyskland. Her er en status over de patienter, hvis sygehistorier og genoptræningsprogram blev beskrevet dengang.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Indlæggelsessamtaler kræver faglig viden

En medicinsk afdeling har delegeret indlæggelsessamtalen og udarbejdelsen af plejeplanen til social- og sundhedsassistenter. Der er brug for en afklaring af de faglige perspektiver i en sådan form for nytænkning.

Faglig kommentar: Den virkelige virkelighed

Hvis videnskabeliggørelse af sygeplejen skal slå igennem i klinisk praksis, kræver det kendskab til, hvad videreuddannede sygeplejersker har arbejdet med, men også kompetence til at vurdere og eventuelt anvende det tankegods, der præsenteres i opgaver og afhandlinger.