Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 4

I dette nummer

Baggrund

Hjælp til gravide misbrugere

Familieambulatoriet sikrer, at gravide, der er afhængige af alkohol eller narkotika, i de fleste tilfælde føder børn uden skader. Når der alligevel bliver født børn med alvorlige skader, skyldes det, at behandlingen er et tilbud, som den gravide kan sige nej til. I ekstreme situationer, hvor den gravide er ligeglad, burde der være mulighed for at tvinge hende i behandling, mener læge.

Florence Nightingale går ind i politik

Befolkningen har generelt en meget stereotyp opfattelse af sygeplejersker, og betragter dem som mennesker, der grundlæggende står for de samme værdier, fortæller en reklamemand. Når det gælder sygeplejersker, der går ind i kommunalpolitik, er der dog stor forskel på, hvilke politiske værdier de vælger at repræsentere. 'Sygeplejersken' har talt med seks af de omkring 50 sygeplejersker, der blev valgt ind ved kommunalvalget i november 1997.

Fag

Sygeplejejournaler i bedring

Sygeplejejournalerne fra de medicinske afdelinger på Frederiksberg Hospital er blevet undersøgt for deres dokumentationsværdi med to års mellemrum. I anden omgang er de blevet væsentligt bedre, om end det stadig kniber med at afrunde indlæggelsessamtalerne med en konklusion, der skal pege på de afdækkede problemstillinger. Det gør det svært at overtage plejen.

Billig arbejdskraft eller fleksibel uddannelse

Det er udmærket med en vågen fagforening, som er på vagt over for forringede arbejds- og lønvilkår, men det er ærgerligt, hvis Dansk Sygeplejeråd overser de faglige og pædagogiske muligheder, der åbnes op for i Sundhedsuddannelsesrådets forslag, på grund af, at de studerende i forslaget indregnes som arbejdskraft.

I HVERT NUMMER