Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 40

I dette nummer

Baggrund

Ulogisk akutsystem

Manglende lovgivning og en uklar fordeling af ansvaret for den akutte behandling i Danmark betyder en dårlig udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Ansvaret for akutbehandling bør høre under Sundhedsministeriet og ikke som nu svæve mellem fem ministerier. Sådan lyder den klare melding fra to dansk-amerikanske akutmedicinske eksperter.

Bro mellem beredskaber

Sker der en ulykke på den kommende forbindelse over Øresund, er det af stor betydning, at der på forhånd er bygget bro mellem de to landes beredskaber. Siden 1993 har der derfor været nedsat en rådgivergruppe til at tage sig af koordineringen af beredskabet mellem Danmark og Sverige. Allerede nu er man langt fremme med planerne.

Til lands, til vands og i luften

Man skal ikke være bange for højder, koldt vand og store bølger, hvis man er med i den særlige svenske SITS-enhed. Forkortelsen står for Sygehusfaglig Indsats Til Søs, men den særlige gruppe hospitalsansatte læger og sygeplejersker, alle med speciale i anæstesi, har endnu en rigtig ulykke 'til gode'. Alligevel fastholdes det 700.000 kroner dyre beredskab.

Dansk akutsystem uden sammenhæng

Nogle af verdens førende eksperter i akutmedicin var i sidste uge i Danmark for på baggrund af en gennemgang af det akutte behandlingssystem at komme med anbefalinger til, hvordan det kan forbedres. Deres konklusion var entydig: Der mangler sammenhæng mellem de forskellige dele i systemet.

Fag

Det gode sprog

Det gode sprog består af nogle velvalgte ord og sætninger samt en ordentlig tegnsætning. I artiklen får du forslag til, hvordan du kan formulere din tekst, så den er behagelig at læse. Hvad enten det drejer sig om en artikel, en standardbeskrivelse, en patientinformation eller en afhandling.

I HVERT NUMMER