Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 43

I dette nummer

Fag

Dialogen der blev væk

Sygeplejersken og patienten indtager meget passive roller under stuegangen, der næsten udelukkende er lægernes forum. Det er lægen, der alene vurderer og beslutter alt vedrørende patienten. Sygeplejersken bidrager nemlig sjældent med oplysninger om patientens samlede situation. Det viser observationsstudier af stuegangsforløb på tre afdelinger på et sygehus i hovedstadsområdet.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Positivt overrasket patient

Med fastende mave og tør mund af ængstelse mødte jeg op på Dagkirurgisk Afdeling på Silkeborg Centralsygehus torsdag den 11. juni. Ventetiden blev på næsten en time, men irritationen over denne venten blev ret hurtigt afløst af nysgerrighed over dette sted.

Faglig kommentar: Kære ledende sygeplejerske

Når man sætter faglig udvikling i gang, må man også sørge for, at projektdeltagerne får støtte til at formidle resultaterne. Nogle få er født med evnen til at skrive overskueligt og forståeligt. Resten skal lære det, og det er i dag et overset ledelsesansvar.

Tema om sygeplejerskeuddannelsen

Alle venter på ministeren

Undervisningsminister Margrethe Vestager offentliggør snart sin redegørelse til ny institutionsreform, som kan betyde store ændringer for sygeplejerskeuddannelsen. Ministeren ønsker at samle de korte og mellemlange videregående uddannelser i regionale centre, hvor stordrift og samordning af ressourcer bliver nogle af nøgleordene. Men inden ministeren kommer med sit udspil, er der allerede mange forslag i cirkulation.

Det handler om strategi

Det er vigtigt, at sygeplejerskerne er på banen i uddannelsesdebatten. Sundhedskartelles forslag til en uddannelsesreform viser, at vi er i offensiven med et konstruktivt forslag, siger Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe, der lægger op til et brud med amterne som formidlere af sygeplejerskeuddannelsen.

Måske inden for rækkevidde

Erhvervs-bacheloren er en mulighed for sygeplejersker og andre professionsuddannede, hvis undervisningsministeren vælger at bryde universiteternes monopol på bachelorgraden ved den kommende institutionsreform.

Tema om voldtægt

Ofret i centrum

I Sverige er behandling af ofre for vold og voldtægt en opgave for sundhedsvæsenet. Ofrene kan henvende sig direkte på et særligt center, der kan tage hånd om problemerne. Meget tyder på, at den svenske model nu er på vej til Danmark.

Centre til ofre for voldtægt på vej

Med 15 års forsinkelse er der nu bedre hjælp på vej til voldtægsofre i Danmark. En såkaldt beretning fra Folketingets sundhedsudvalg lægger op til, at voldtægtsofre skal kunne henvende sig direkte på et sygehus og få hjælp. Det skal ikke længere være en opgave udelukkende for politi og retsmedicinere at tage sig af voldtægtsofre.

Et koldt brusebad

Kvinder, som er blevet voldtaget, får ikke tilstrækkelig hjælp. Efter at være blevet afhørt af politiet, bliver de undersøgt af en retsmediciner, der skal sikre spor efter voldtægten. Bagefter kan de få et brusebad. Der er ikke nogen organiseret sundhedsfaglig hjælp til ofrene.