Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 45

I dette nummer

Baggrund

Referenceprogram til skrøbelig patientgruppe

Dansk Sygeplejeråd har sammen med en række relevante faglige organisationer udarbejdet et referenceprogram til ældre patienter med hoftebrud. Her skitseres referenceprogrammet, som det foreligger nu. Det skal revideres, inden det kan sendes ud og bruges på afdelingerne.

Ros og ris fra fagfæller

Inddrag genoptræning efter udskrivelsen, udbyg det lægefaglige og rediger sprog og struktur grundigt. Det var meldingerne fra kolleger til forfatterne af et tværfagligt referenceprogram for ældre hoftebrudspatienter. Det blev lagt frem til vurdering og diskussion på en høringskonference den 22. oktober på Hotel Scandinavia i København. 270 mødte op.

Visse hensyn

En far, der er sigtet i en incestsag, ringer til overlægen på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup. Via telefonen får han udvirket, at datterens journal sendes til ham, og at sygehuset tilbageholder erklæringen om incestsagen til kommunen. Så da han dagen efter fremstilles i grundlovsforhør, kender han resultatet af sygehusets undersøgelser. Men det gør politiet ikke. ''Et usædvanligt og bagvendt forløb,'' konstaterer en forundret sagsbehandler i Høje-Taastrup Kommune. Faren går fri. Han er i øvrigt læge og har været ansat på Amtssygehuset i Glostrup.

Far rører mig i numsen

Men det sker der ikke noget ved – slet ikke når faren er læge. Dette er historien om en lille pige, der fortæller om farens seksuelle overgreb mod hende. Om et sygehus, der er mere optaget af farens forklaringer end af at undersøge pigen. Og om en psykiater i statsamtet, der skriver, at han har undersøgt en pige, han aldrig har set. En historie om systemet, der agerer nænsomt mod en af sine egne.

Damen med lampen

Florence Nightingale gjorde det til en vane hver aften under Krimkrigen at gå en runde hos de sårede soldater for at se, om alt var i orden. Hun gik med en lampe fra seng til seng og spredte ro med sin blide og venlige måde at være på, og det var på disse natlige runder, at legenden om 'Damen med lampen' opstod.

Sygehuse skal hjælpe ofre

Fremover skal det være en opgave for sygehusene at tage sig af voldtægtsofre. En vejledning fra Sundhedsstyrelsen lægger op til, at voldtægtsofre skal kunne henvende sig direkte på et sygehus. Hvad enten vedkommende vil anmelde overgrebet til politiet eller ej.

Fag

Voksnes adfærd påvirker det lille barns hjerne

De allernærmeste personer i et lille barns liv har afgørende indflydelse på, hvordan barnets hjerne udvikler sig. På godt og ondt er forældre modeller for deres børn. Den amerikanske biolog Paul Maclean opererer med syv drifter i sin adfærdsmodel.

Patienterne udpegede problemerne

Gruppeinterview med udskrevne patienter har vist sig at være en god måde at evaluere sygeplejen på. I hjertemedicinsk afdeling B2, Skejby Sygehus, har vi på den måde inddraget to grupper udskrevne patienter. Det har givet os nuancerede vurderinger og forslag til ændringer af sygeplejen.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Skrigeunger

Sygeplejersker taler ikke meget om forebyggelse længere. I hvert fald synes begrebet at være begrænset til primærsektoren eller til at anbringe skummadrasser hos tryksårstruede patienter. Men forebyggelse kan gradueres, og der er mange uudnyttede forebyggelsesmuligheder i den sekundære sundhedssektor.