Sygeplejersken Årgang 1998 nr. 52

I dette nummer

Fag

Svært at vende tilbage til jobbet

Sundhedspersoner, der har gennemlevet en kræftsygdom, har det svært med at komme tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid. Ud over de fysiske senfølger gennemgår de både en personlig og en faglig krise. Det viser erfaringerne fra en supervisionsgruppe, der overvejende bestod af sygeplejersker. Disse sygeplejersker har imidlertid dyrekøbte, men værdifulde erfaringer, der kan bruges i arbejdet med andre kræftpatienter.

Kontinuitet i psykiatrien

På Randers Centralsygehus har et af de åbne psykiatriske afsnit mulighed for at lukke en del af afsnittet efter behov. Det betyder, at patienterne kan blive i samme afsnit hele indlæggelsesforløbet igennem og ikke skal flyttes frem og tilbage mellem åbent og lukket afsnit.

Faglig information

Tidligt hjemmeophold

Et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt for for tidligt fødte børn og deres forældre på Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Hvem lader demente fryse ihjel

Hver gang, jeg har været involveret i en efterlysning, har jeg fået den opfattelse, at en væsentlig årsag var for lidt personale. Men når demente flyttes til en beskyttet bolig eller plejehjem, er ansvaret for deres sikkerhed flyttet fra familien til det offentlige.

Boganmeldelse

Læs anmeldelsen i dette nummer af Sygeplejersken

Tema om sygeplejerskeuddannelsen i Grønland

Sygepleje på dansk og grønlandsk

De grønlandske sygeplejestuderende præges af to kulturer i deres sygeplejestudium – den danske og den grønlandske. De to kulturer kan være vidt forskellige, når det drejer sig om adfærd og holdninger, og det smitter af på den måde, de tilegner sig studiet på.

Uddannelsen skal tilpasses lokalt

Det har ikke været muligt at give de grønlandske sygeplejestuderende et rent grønlandsk tilbud fra starten. Men det er naturligvis målet på længere sigt, siger hjemmestyrets sygeplejefaglige konsulent, Ella Skifte.

De er tavse i timerne

Tavshed siges at være bundet til den grønlandske kultur. En undersøgelse fra sygeplejeskolen i Nuuk bekræfter dette. De grønlandske studerende beholder ofte deres viden for sig selv i stedet for at være aktive i klasseundervisningen. Problemet forstærkes af sproget. De tosprogede grønlændere læser teoribøger på dansk og skal snakke grønlandsk med patienterne. Ofte kender de ikke det grønlandske ord for det, de har lært i timerne.