Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 15

I dette nummer

Fag

Rosemarie Rizzo Parse: At være ægte til stede

Den amerikanske sygeplejeteoretiker Rosemarie Rizzo Parse opfatter sin sygeplejeteori som et alternativ til natur- og samfundsvidenskabelige teorier og den deraf følgende mekaniske menneskeopfattelse. Men Parse er hverken nem at læse eller forstå. Læserne skal være særdeles standhaftige for at tvinge sig igennem hendes uldne tekster, der snart ligner røgslør, snart krukkeri.

Rehabilitering af hjertepatienter

HjerteRaskiGen rehabiliteringsambulatoriet følger den iskæmiske hjertepatient tæt efter udskrivelsen fra sygehuset. Patienten gør en aktiv indsats for at forbedre sit helbred og dermed nedsætte risikoen for komplikationer. Personalet bruger informationsteknologi og en standard for patientforløb til at sikre behandlingskvaliteten.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Kritik af forliget

Overenskomstforliget er for dårligt mener Henrik Wiegman. Han håber at sygeplejerskerne stemmer nej ved urafstemningen.

Faglig kommentar: En kommende kollega

Sygeplejestuderende klynker, jamrer og klager. De vil have bedre forhold i praktikken, tid til at studere, og så vil de have indflydelse. Nogle sygeplejersker mener, de er forkælede, andre, at det er rimelige krav at stille, andre igen mener slet ingen ting.

Tema: Sexmisbrug

Professionelle nægter at se overgreb

For at beskytte sig selv mod ubehagelige oplevelser ignorerer professionelle de signaler, børn sender om seksuelt misbrug. De professionelle er bange for voldsomme reaktioner fra kolleger eller forældre og måske også for reaktionen hos sig selv.

Kommuner bryder loven

36 af landets kommuner levede ikke op til lovens krav om at nedsætte tværfaglige grupper til støtte for svage børn. 56 kommuner havde ikke udpeget en ansvarlig koordinator i børnesager. Det viser en ny rapport fra Sundhedsministeriet, som har målt kommunernes efterlevelse af en lov to år efter, at den var trådt i kraft. Formanden for sundhedsplejerskerne er ikke forbavset over kommunernes langsommelighed.

Huller i systemet

Hverken amter og kommuner eller landets fritidsorganisationer er gearet til at fange pædofile, der gerne vil have med børn at gøre ­ ikke engang selv om de er tidligere dømte.