Sygeplejersken på nettet

Sygeplejersken Online udkommer nu i en ny og forbedret udgave. Fremover vil sygeplejersker kunne bruge Nettet til at diskutere og debattere for eksempel faglige forhold.

Sygeplejersker kan nu se tidsskriftet, søge job og diskutere på Internet. På Sygeplejerskens nye hjemmeside har man gjort en del af arbejdet på forhånd -­ har valgt nålene i den store høstak ud, så informationer, diskussioner, jobsøgning og så videre er lige til at gå til.

Den bedste indgangsdør for sygeplejersker til Internet. Et sted med høj nytte- og informationsværdi. Et forum hvor meninger kan fyge frem og tilbage i aktuel diskussion og debat. Plus Danmarks største jobdatabase for sygeplejeområdet.

Sådan lyder stikordene til Sygeplejerskens Forum Online (www.sygeplejersken.dk) i komplet ny udgave. Mandag den 3. maj 1999 er webdag for Sygeplejersken og alle Danmarks sygeplejersker. Den dag træder forandringerne i kraft.

''Tidsskrift for Sygeplejersker var et af de første fagblade på Internet i 1996. Siden er Internet vokset med eksplosiv hast. Når Sygeplejersken Online nu relanceres i udvidet og forbedret version, er det for at fastholde positionen som landets bedste websted for sygeplejersker. Samtidig ønsker vi at sende et klart budskab til Danmarks sygeplejersker. Nemlig at Internet er fremtiden, som vi alle er nødt til at forholde os til,'' siger chefredaktør Peter Skeel Hjorth, Sygeplejersken.

''Vi står over for et helt nyt verdensbillede, der bæres frem af informationsteknologi og Internet. Fremtiden skabes nu, og vi skal være med fra start. Vores opgave er at give sygeplejersker den bedst mulige information og de redskaber, der er nødvendige, for at de kan komme med på Internet-vognen. Det nye websted vil fungere som en åben kanal til Nettet for sygeplejersker. Vi skal være lige så gode på Nettet, som vi er som trykt fagblad, og i fuldt samme omfang have sygeplejerskernes opmærksomhed i det elektroniske univers,'' siger Peter Skeel Hjorth.

Webstedet vil foruden nyheder fra sygeplejeområdet rumme tidsskriftets artikler med mulighed for at søge tilbage fra nummer 1/97. Der er skabt en omfattende guide til gode informationssteder på Nettet for sygeplejersker. Nyt er, at hver enkelt sygeplejerske kan oprette Mit arkiv, en personlig notesblok eller scrapbog, der kan gemme henvisninger til artikler og links, som den enkelte har særlig interesse for.

''Internet er en global 'høstak', hvor man kan bruge et halvt liv på at lede efter en enkelt 'nål'. Vi vil gerne være det sted på Internet, der på forhånd har stået på hovedet i høstakken og lagt nålene frem for sygeplejerskerne. Der er ikke to sygeplejersker, der er ens, så vores rolle bliver i høj grad at skræddersy en løsning til den enkelte. Konkret handler det om, at for eksempel en anæstesisygeplejerske interesserer sig for nogle andre emner end en sundhedsplejerske,'' forklarer webredaktør Jesper Berg, der kommer til at stå for den daglige drift og udvikling af Sygeplejerskens Forum.

Der er lagt vægt på at gøre webstedet så tilgængeligt og let at bruge som muligt.

''Vores filosofi er, at Internet skal være for alle. Uanset om man er pensioneret eller studerende, skal det være til at forstå og til at bruge,'' siger han.

Direkte dialog og debat

Nyt på Sygeplejerskens Forum er også muligheden for at føre diskussioner og debat om sygepleje og faglige forhold eller andre emner, som foreslås af brugerne.

''Vi ved, at der er et stort ønske om dialog og debat, og vi vil gerne have, at debatten foregår hos os,'' siger chefredaktør Peter Skeel Hjorth.

Webredaktør Jesper Berg tilføjer: ''Når vi åbner webstedet for dialog og debat, giver det sygeplejersker over hele landet en mulighed for at komme i direkte kontakt med hinanden. Jeg tror, at en sygeplejerske på et stort sygehus kan lære meget af en cyklende hjemmesygeplejerske i en af de små kommuner. I hvert fald får de en chance for at debattere på tværs af kommunegrænser og sektorskel. Det skulle gerne give alle sygeplejersker en mulighed for at give en melding om, hvordan der ser ud i deres del af den sygeplejefaglige verden.''

''Det er op til sygeplejerskerne selv at styre debatten. Der bliver tale om en slags forsamlingshus, hvor alle kan komme til orde, og hvor man kan debattere alle emner. Min rolle i den sammenhæng kan sammenlignes med en vicevært, som sørger for at huset er i orden,'' siger Jesper Berg.

Side 7

Billede

Side 8

''Læserne skal have mulighed for at komme med deres uforbeholdne mening om bladets indhold. Hvadenten de er rygende uenige eller begejstrede, så handler det om, at de skal kunne komme til orde i en fart.''

En personlig udgave

Når en sygeplejerske besøger Sygeplejersken på Internet første gang, vil hun eller han blive bedt om at svare på nogle spørgsmål. Derved bliver webstedet i fremtiden i stand til at levere information, som er relevant og interessant for netop den pågældende.

Det kaldes personalisering eller skræddersyet information, og det er muligt på Internet. Når den pågældende besøger webstedet igen, bliver han eller hun genkendt, og webstedet vil bestræbe sig på at levere information og nyheder af særlig interesse for den enkelte.

Hvis man lader være med at besvare spørgsmål, får man Sygeplejerskens Forum i den mere generelle form.

''Personaliseringen er en vigtig del af nyskabelsen af Sygeplejersken på Nettet. Den er et redskab, som er med til at sikre, at den enkelte sygeplejerske ikke drukner i informationer, men kun bliver mødt med relevant information. Selve måden, som personaliseringen foregår på, er meget teknisk, men webstedet er udbygget med så megen intelligens, at den kan kende den enkelte bruger fra gang til gang,'' forklarer Klaus Andersen, Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, som har ansvaret for den tekniske udvikling af Sygeplejerskens Forum.


(Figur 1 side 9)

SY-1999-17-06-1Leder efter spændende job

Yderligere en nyskabelse er en jobsektion, der omfatter Danmarks største jobdatabase på sygeplejeområdet. Her kan sygeplejersker søge blandt markedets ledige job. Som noget helt nyt kan jobsøgende og karriereorienterede sygeplejersker desuden taste persondata og jobinteresser ind i form af et udvidet, elektronisk curriculum vitae (CV). Dette CV vil danne baggrund for en løbende automatisk søgning efter relevante og interessante ledige job, som hver enkelt tilmeldt sygeplejerske vil få besked om via e-mail.

Samtidig fungerer det som en slags jobbank, hvor arbejdsgivere, der søger nye medarbejdere, kan forhåndsorientere sig om mulige kandidater til jobbene. Arbejdsgiveren vil ikke kunne se, hvem der får stillingsopslag tilsendt, men den enkelte ansøger kan umiddelbart se stillingsopslaget.

Jobsektionen på Nettet gør det muligt for arbejdsgivere at taste jobannoncer ind direkte, og stillinger vil kunne opslås ledige med minutters varsel.

''Med den gamle procedure kan det tage op til flere uger at få slået en stilling op, og resultatet er ofte, at stillinger er ubesatte igennem længere tid. Nu kan arbejdsgiverne via jobsektionen på Sygeplejersken på Internet nå ud til samtlige sygeplejersker med kortest muligt varsel, og der vil være en dobbelteffekt via annoncering på Nettet og i det trykte tidsskrift,'' forklarer chefredaktør Peter Skeel Hjorth.

Arbejdet med tilrettelæggelsen af den nye udgave af Sygeplejerskens Forum har som målsætning haft at skabe det bedst mulige samspil mellem Sygeplejersken på papir og Sygeplejersken på Nettet.

''En af de store fordele ved Internet er muligheden for at være helt aktuel. Nettet er det oplagte sted at udsende nyheder, information om nye kurser og andre tilbud med mere. Her kan Sygeplejersken være lige så hurtig eller hurtigere med nyheder end den almindelige dagspresse og tilmed være det på en målrettet måde, der imødekommer sygeplejerskers særlige nyhedsbehov,'' siger Klaus Andersen, salgs- og marketingdirektør ved Aarhuus Stiftsbogtrykkerie. Bogtrykkeriet i Århus trykker i forvejen tidsskriftet og står nu tillige bag udviklingen af den elektroniske udgave af Sygeplejersken. Webstedet skal gøre en forskel ved at effektivisere sygeplejerskernes informationssøgning og stille andre tjenester til rådighed, som kan hjælpe sygeplejersken til at skaffe sig herredømme over deres egen tid, siger han.

''Internet åbner endvidere mulighed for at give faglig information på et mere specialiseret niveau til mindre målgrupper, for eksempel ved fra tidsskriftet at henvise til uddybende artikler på Internet.''

Ifølge Klaus Andersen er en væsentlig ting ved Internet den frie bevægelighed af informationer. Informationer kan ikke bremses, så hvis et websted ikke informerer godt nok eller tilbageholder information, vil denne information være tilstede hos andre websteder. Dette vil medføre en form for demokratisering, som vi ikke tidligere har oplevet.

''Det bliver redaktionens opgave at udgive materiale af høj kvalitet. Det er den eneste måde, hvorpå man i det lange løb har en berettigelse som informationsudbyder såvel i det trykte som i det elektroniske medie,'' siger salgs- og marketingdirektør Klaus Andersen, Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.

Nøgleord: Internet, jobbase, Sygeplejersken.  

Læs også

Tidsskriftet "Sygeplejersken" på internettet - Sygeplejersken nr. 1/1997 

Sygepleje online - Sygeplejersken nr. 5/1997     

Sygeplejersken på nettet - Sygeplejersken 17/1999   

En ny revolution - Sygeplejersken 17/1999  

Vejen til ny viden - Sygeplejersken nr. 37/1999    

Emneord: 
Informationsteknologi
Internet