Priser til sygeplejersker

Sygeplejerskerne har givet deres bud på sygeplejens rolle i det næste århundrede. Vinderen af Dansk Sygeplejeråds prisopgave blev kåret på jubilæumsfagdagen i Odense. Måske er tiden inde til at kalde os noget andet end sygeplejerske, siger hun.

''Skal vi stadig hedde sygeplejersker i det 21. århundrede?''

Sygeplejekonsulent Ulla Fasting slutter sin besvarelse af Dansk Sygeplejeråds prisopgave med dette provokerende spørgsmål. Selv mener hun, tiden er inde til at tage ordet sygeplejerske op til overvejelse her ved indgangen til det næste årtusinde.

For hende signalerer ordet, at det er et kvindefag, der appellerer til moderen i kvinden ­ og ikke til de unge kvinder, som faget gerne skulle tiltrække. Og når det drejer sig om de unge mænd, der er i gang med at finde deres egen identitet, er betegnelsen sygeplejerske ikke ligefrem noget, der rykker i dem, mener hun. Kort sagt, måske forhindrer betegnelsen sygeplejerske budskabet om fagets indhold i at nå frem til de unge, som faktisk gerne vil arbejde med de opgaver, som faget byder på.

Titlen på prisopgaven, som Dansk Sygeplejeråd har udskrevet i forbindelse med 100-års jubilæet, er 'Sygeplejerske i det 21. århundrede', og det har Ulla Fasting da også en række bud på. Først og fremmest tager hun udgangspunkt i nogle af de scenarier, vi højst sandsynligt kan vente os i det næste årtusinde, ligesom hun lægger op til en diskussion af, hvad det på sigt vil betyde at gå fra et industrisamfund til et videnssamfund.

På Dansk Sygeplejeråds jubilæumsfagdag i Odense blev hun kåret som vinder af prisopgaven og fik foruden blomster og hyldesttale fra Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe også en check på 50.000 kroner. I bedømmelsesudvalget har siddet ingen ringere end sundhedsminister Carsten Koch, formanden for den internationale sygeplejerskerorganisation (ICN) Kirsten Stallknecht, næstformand i Dansk Sygeplejeråd og formand for Dansk Sygeplejeråds uddannelses- og fagudvalg Aase Langvad, medicinaldirektør Einar Krag, rektor Uffe Elbæk samt forskningschef Maria-Therese Hoppe.

Anerkendelse til to

''Du er sundhedsorienteret uden at være omklamrende, og du tager et opgør både med sygeplejerskerne på det teoretiske bjerg og med dem, der tror på, at omsorg er løsningen. Du ønsker det naturvidenskabelige styrket for at møde fremtiden i et samspil med humanismen og andre videnskaber. Det er tydeligt ­ og ikke overraskende, da vi fik at vide, at indsenderen var medlem af det sygeplejeetiske råd ­ at den etiske vinkel også spiller en central rolle i din besvarelse,'' sagde Jette Søe til en glad Ulla Fasting, som replicerede:

''Da jeg sad og skrev på prisopgaven, sendte jeg venlige tanker til mine gamle sygeplejelærere og afdelingssygeplejersker. De har været mine ledestjerner. De har så at sige indlejret sygeplejens grundlov i min rygmarv. Det er vigtigt, at disse mennesker er så godt kvalificeret som muligt, så de kan tage hånd om de studerende. Jeg tror på mentorrollen. Den har betydning for de unge.''

Side 21

Billede

Side 22

Ulla Fasting var ikke den eneste fagperson, der blev fejret i Odense. To andre bidragydere fik anerkendelser for deres besvarelser af prisopgaven, nemlig bioanalytiker Vibeke Clausen, Næstved, og sygeplejerske Mette Poulsen, Odense Universitetshospital.

Vibeke Clausen har indsendt sin besvarelse under mærket 'Håndtryk', visualiseret ved en menneskehånd, der trykker en robothånd ­ et møde mellem den bløde nutid og den teknologiske fremtid. I besvarelsen nævner Vibeke Clausen læring på jobbet, teambuilding, innovationsevne, fornyelse og professionel kompetence som væsentlige elementer, der skal løfte sygeplejen over i det næste årtusinde og gøre faget attraktivt for unge mennesker. Udfordringerne for morgendagens sygeplejerske bliver at fastholde fagets troværdighed under de skiftende økonomiske og teknologiske ændringer, så der stadig kan udøves god sygepleje i praksis.

''Og det er jeg enig med dig i,'' sagde Jette Søe og vendte sig til næste prisvinder Mette Poulsen, der har sendt ind under mærket LAKATA, som står for de ting, hun mener, Dansk Sygeplejeråd forsat skal arbejde med, nemlig Løn, Arbejdstid, Kurser, Arbejdsglæde, Trivsel og Ansvar:

''Du er kritisk, men røber samtidig stor kærlighed til dit fag sygeplejen,'' sagde Jette Søe og heftede sig blandt andet ved Mette Poulsens læggen vægt på, at samfundet også i fremtiden skal beskytte de svageste.

Mette Poulsens udgangsreplik kunne Jette Søe tilslutte sig:

''Vi har altid forbundet dansk med kvalitet, men kvalitet koster, og sådan er det også i det offentlige system,'' skriver Mette Poulsen.

Vibeke Clausen og Mette Poulsen fik hver en check på 5000 kroner, og foruden blomster fik de tre prismodtagere også overrakt forfatteren og kunsthistorikeren Mogens Eilertsens bog 'Sygeplejersken i kunsten'.

Teknikken er en gave

Efter prisoverrækkelsen fandt vi Ulla Fasting på jubilæumsfagdagens store udstillingsområde, hvor hun som medlem af Det Sygeplejeetiske Råd stillede op på rådets stand, klar til debat og information om rådets arbejde. Senere på dagen sluttede hun af på Det Sygeplejeetiske Råds workshop med indlægget 'Sygeplejerske i fremtidens teknologiske cirkus'.

Ulla Fasting hører ikke til de teknologiforskrækkede. Som tidligere medlem af Etisk Råd og nu af Det Sygeplejeetiske Råd vil hun gerne slå et slag for, at sygeplejerskerne ser positivt på den teknologiske udvikling:

''Vi må ikke føle os som ofre for teknologien, men prøve at se den spændvidde og de fantastiske terapeutiske muligheder, den giver os. Teknologien er en gave, simpelthen. Den skal bare forvaltes rigtigt,'' siger hun og slår i det hele taget et slag for naturvidenskaben eller det biologiske område, som hun foretrækker at kalde det sted, hvor også sygeplejen efter hendes mening har sit ståsted:

''Det er her, det sner. Det er her, man tænker visionært og kreativt. Og samtidig er man klar over, at man er inde at røre ved ting, der er grænseoverskridende. Derfor er etikken meget levende i naturvidenskaberne,'' siger hun og kan ikke sige sig fri for at mene, at netop det humanistiske felt lider af en god gang teknologi-klaustrofobi:

''Det forekommer mig, at humanisterne er bange for teknologien, bange for at bruge den. På den måde bliver de mere moraliserende, mere antikverede, end godt er,'' siger hun og peger på, at netop det biologiske område er meget åbent for at medtage den humanistiske dimension.

''Jeg behøver bare at nævne sygeplejen. Grundlæggende har sygeplejersker en forståelse af det levende,'' siger jubilæumsfagdagens prismodtager.

Dansk Sygeplejeråd har optrykt Ulla Fastings prisopgave. Interesserede kan hente den i huset i Vimmelskaftet i København, så længe oplag haves. Publikationen er gratis, hvis man selv kommer efter den, men koster 15 kroner i porto, hvis man ønsker den tilsendt.

Nøgleord: Jubilæumsfagdag, prisopgave. 

Dansk Sygeplejeråds 100-årsjubilæum: Jubilæumsfagdag