Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 27

I dette nummer

Fag

Manglende plan for efteruddannelse

Hvad skal en sygeplejerske generelt eller specielt kunne for at leve op til minimumskravene til nutidens sygepleje? En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige sygeplejersker på Amtssygehuset i Gentofte viser, at der mangler klare retningslinier, og at der ikke er balance mellem kvalifikationer og kompetence.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Evidens versus kvaksalveri

I sundhedssektoren skal behandling og sygepleje om muligt være evidensbaseret. De overordnede principper skal være ens, om man er patient i Hørsholm eller Haderslev. Tilfældighederne er flyttet til en anden og blomstrende branche. Inden for alternativ behandling er praksis risikofri.

Tema om lymfødem

Når lymfesystemet går i stykker

Der findes omkring 9.000 patienter med lymfødem i Danmark. Langt de fleste er kvinder, som er blevet ramt efter operation eller stråling.

Uvidenhed fører til fejlbehandlinger

Lymfødem er en udbredt lidelse for mange kvinder efter en canceroperation. Alligevel ved mange læger og sygeplejersker ikke, hvordan de skal tackle problemet. Sygeplejerske og lymfødemterapeut Lene Andersen fortæller, hvordan information og forebyggende øvelser kan nedsætte risikoen for sekundær-lymfødem.

Kompression døgnet rundt

Fedtsugning, manuel drænage og kompression. Det er nogle af de behandlinger, dr. Håkan Brorson fra Malmø anbefaler. Han forsvarede i november sidste år en doktordisputats om lymfødem-behandling.

Mikrokirurgi og fedtsugning i Danmark

Danske læger lægger sig tæt op ad deres svenske kollega dr. Håkan Brorson i behandlingen af lymfødem. Den er veldokumenteret og rationel, siger overlæge Christen Krag fra Amtssygehuset i Herlev.

Lymfødem behandles forskelligt

Patienter med lymfødem føler sig ladt i stikken. I nogle amter behandler man kun sekundær-lymfødem. Patienter med primær-lymfødem må klare sig selv.