Når lymfesystemet går i stykker

Der findes omkring 9.000 patienter med lymfødem i Danmark. Langt de fleste er kvinder, som er blevet ramt efter operation eller stråling.

Side 10

Billede side 11

Lymfødem opstår, fordi lymfesystemet enten er svagt eller er blevet beskadiget. Ødelæggelserne kan for eksempel ske ved operation, stråling eller betændelse.

90 procent af kroppens væske vandrer fra kapillærerne over i venolerne, men 10 procent bliver transporteret i lymfesystemet. Lymfesystemet transporterer dagligt 1-2 liter væske tilbage til blodbanerne.

Hvis lymfesystemet ikke fungerer, bliver lymfevæsken ikke ledt væk, men samler sig i det interstitielle væv (bindevævet), der hæver op. Antallet af vævskanaler har tendens til at øges og blive større, samtidig ødelægger det vævets evne til at transportere ilt. Det betyder, at der bliver skabt et eldorado for bakterier, og at sår får vanskeligt ved at hele.

Lymfesystemet kan sammenlignes med en ensrettet gade. Lymfen fungerer som en vene med et klapsystem, men i modsætning til venen, så har lymfen en egendynamik ­ den trækker sig rytmisk sammen og pumper på den måde væsken videre fra klapsegment til klapsegment.

Mange forveksler lymfødem med ødemer, der skyldes dårlige vener. Det er ikke det samme, men kan udvikle sig til en kombineret vene- og lymfeskade, som skal behandles på samme måde som lymfødem.

Primær-lymfødem

Sundhedsstyrelsen skønner, at der er omkring 9000 lymfødemramte i Danmark. 40 procent har primær-lymfødem, mens 60 procent har sekundær-lymfødem. I øvrigt er 85 procent af alle lymfødemramte kvinder.

Det primære lymfødem er medfødt og skyldes et svagt eller defekt lymfesystem. Det kan i enkelte tilfælde vise sig allerede ved fødslen, men det mest almindelige er, at det først viser sig, ofte i puberteten eller ungdommen, når det svage lymfesystem pludselig 'har fået nok' og giver efter.

Det sker hyppigst i arme og/eller ben, men kan også optræde andre steder i kroppen.

Nogle gange kan primært lymfødem sættes i forbindelse med abnorme blodkarnøgler eller abnorme lymfekarnøgler, ligesom det ses ved abnorme overgange mellem arterier og vener.

Sekundær-lymfødem

Lymfesystemet kan blive ødelagt ved operation, stråling, infektioner eller ved læsioner, og så er der risiko for at udvikle sekundær-lymfødem. Tallene varierer, men blandt andre Dr. Håkan Brorson, Plastikkirurgisk afdeling på Malmø universitetshospital, vurderer, at en tredjedel af brystopererede cancerpatienter udvikler lymfødem i den berørte arm. Også gynækologiske operationer, operationer i hoved og nakke samt for prostata og testikelkræft, blære- og tarmkræft giver øget risiko for at udvikle sekundært lymfødem. Hvis lymfekirtlerne bliver fjernet, er der altid større risiko for efterfølgende lymfødem.

Sekundær-lymfødem kan opstå umiddelbart efter operationen, men der kan også gå uger, måneder ja sågar år, inden det viser sig. Saskia R.J. Thiadens, amerikansk sygeplejerske med speciale i lymfødem, har set eksempler på sekundær-lymfødem, der først har vist sig efter 20 år. Sygeplejerske Lene Andersen, onkologisk afdeling på Århus Kommunehospital, har flere eksempler på, at patienter, der flere år efter en vellykket brystcancer-operation efterhånden glemmer at lave deres forebyggende venepumpeøvelser, får sekundær-lymfødem. Dr. Håkan Brorson, Plastikkirurgisk Kirurgisk afdeling på Malmø universitetshospital, der har lavet disputats om lymfødem, gør imidlertid opmærksom på, at det ikke er bevist, at venepumpeøvelser har nogen effekt.

Tre stadier

Der er tre stadier af lymfødem.

  1. Den milde form: Når man presser en finger ind på det hævede område, giver vævet efter, og der bliver en fordybning. Om natten løber lymfevæsken væk, så området har næsten normal størrelse og udseende om morgenen.
  2. Moderat form: Vævet er svampet, nærmest fibrøst og består hovedsagelig af nydannet fedtvæv. Det vil sige, at selvom man presser en finger ind, så bliver der ikke et tydeligt mærke. Ligesom en svamp får det sin sædvanlige facon tilbage, når man slipper presset.
  3. Alvorligt lymfødem: Ødemet er normalt meget stort og irreversibelt. Vævet er hårdt og består af 90 procent nydannet fedtvæv og kun 10 procent væske. Legemsdelen er ikke længere så bevægelig. Der er stor risiko for infektioner. I det stadie kan det komme på tale at operere.

Billedtekst
Hvis et lymfødem får lov at passe sig selv, vil den proteinrige lymfevæske samle sig endnu mere, lymfødemet vil udvikle sig fra stadie et til stadie tre, hvor vævet bliver hårdt.

Nøgleord: Brystcancer, lymfødem, venepumpeøvelser.

Emneord: 
Hjerte- og karsygdom