Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 3

I dette nummer

Fag

Case mix systemer

Behandlingen af en hoftepatient er tre gange dyrere i personale og andre omkostninger end for eksempel behandlingen af en abortpatient. Den slags forskelle de enkelte patientgrupper imellem gør sygehusenes økonomi og aktivitet meget uigennemskuelig. En løsning er case mix-systemet, som opdeler patienterne i grupper med samme sundhedsproblem og samme træk på sygehusets ressourcer.

Plejeindsats hos medicinske patienter

I et projekt i Frederiksborg Amt er medicinske patienters forbrug af plejetid blevet kortlagt. Patienterne blev fordelt på 39 diagnosegrupper med forholdsvis ensartede sygeplejefaglige problemer og samme plejeindsats. Med denne metode kan man sammenligne forbruget af plejepersonale i kliniske afdelinger på tværs af amtet. Før metoden kan bruges til ressourcestyring i hverdagen, skal den dog udbygges.

Sygeplejersker og økonomer

Sygeplejersker forholder sig til den enkelte patient, mens økonomer tænker i grupper af patienter. Når det gælder plejen til den enkelte patient, er sygeplejerskens tankegang den rigtige. Men når arbejdet i en afdeling eller et helt sygehus skal planlægges, er det nødvendigt at finde lighedstræk hos patienterne, som gør helheden mere overskuelig. Uden forståelse af økonomiske sammenhænge og værktøjer til at skabe overblik er sygeplejersker ikke rustet til at påvirke de vigtige beslutninger om ressourcestyringen.

I HVERT NUMMER

Tema om brandulykker

Rammer også plejepersonalet

Der kan være alvorlige, psykiske eftervirkninger for sygeplejersker og hjemmehjælpere, som er vidne til en brandulykke. Efter en dødsbrand i Kolding Kommune måtte flere af medarbejderne til behandling hos en psykolog.

Kan forebygges

Nogle af de alvorlige brandulykker, hvor ældre mennesker enten dør eller får meget alvorlige forbrændinger, kan undgås, hvis kommunerne opprioriterer det forebyggende arbejde i de ældres hjem.

Brandulykker er et socialt problem

Det er de gamle, de syge, de handicappede og alkoholikerne, der brænder inde. Typisk har de tabt en tændt cigaret eller tændstik på tøjet. En del af disse brandulykker opstår på plejehjem og andre institutioner, hvor det ofte er plejepersonalet, der opdager og slukker branden.