Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 34

I dette nummer

Fag

En dør til fortidens sygepleje

Helt tilbage i den sene middelalder var spansk sygepleje et selvstændigt og veldokumenteret fag, lige så ofte udøvet af lægmænd og kvinder som af munke og nonner. Den spanske sygeplejes historie er dokumenteret i en rigdom af sygehusreglementer og andre dokumenter, som er trukket frem i lyset af sygeplejersken og præsten Cecilio Eseverri. Sygeplejen i den spanske guldalder, århundrederne efter opdagelsen af Amerika, opdeler han i tre selvstændige skoler, hver med sit professionelle særpræg.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Savn, sorg og skyldfølelse

Som sygeplejerske kan man sagtens passe sin syge mand i mange år. Man kan jo sit kram, og der er mange muligheder for at få hjælp. Hvis manden så alligevel ender på plejehjem, er prisen dårlig samvittighed.

Tema om Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Fra drøm til virkelighed

Dansk Sygeplejeråds museumsprojekt er et udtryk for den voksende interesse for at kende fagets historiske rødder. Det vidner den store opbakning fra medlemmerne om i den lange etableringsfase, som tog sin begyndelse i 1990.

Et projekt i særklasse

Kvalitet og æstetik går op i en højere enhed. Sygeplejerskernes nye museum i de gamle sanatoriepavilloner er i en klasse for sig og afslutter på smukkeste vis det nye Koldingfjord -­ et unikt hotel-, ferie- og udstillingsmiljø.

Hundrede års sygepleje

Med åbningen af Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding har de danske sygeplejersker fået deres eget fagmuseum. Det gamle julemærkesanatoriums pavillon Fjordglimt er den unikke ramme om de danske sygeplejerskers liv og færden gennem et helt århundrede. Der er tale om et meget levende museumsmiljø, hvor den nyeste udstillingsteknik er taget i anvendelse. Tidsskriftet har kigget forbi inden den officielle indvielse.

Teori og praksis

Akut konfusion

Akut konfusion er en hyppig, lidelsesfuld og krævende tilstand, som kan medføre længere hospitalsophold, flere komplikationer eller død. Alligevel tages tilstanden ikke rigtig alvorligt af hverken læger eller af sygeplejersker. Selvom tilstanden har mange udløsende medicinske og fysiologiske faktorer, får høj alder eller nedsatte kognitive evner ofte skylden for den pludselige konfusion. Akut konfusion, som ofte klinger af efter en uge, kan både forebygges og behandles, men det sker alt for sjældent.

Forebyggelse og behandling af akut konfusion

Akut konfusion er af så generel karakter, at behandlingsprincipperne i hovedtræk kan anvendes hos alle patienter. Alle sygeplejersker bør derfor have en basal faglig viden om denne tilstand, som både kan forebygges og behandles. Da tilstanden oftest opstår hos ældre, som indlægges akut, og som har nedsatte kognitive evner, er en stor gruppe patienter i risikozonen.