Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 37

I dette nummer

Baggrund

Vejen til ny viden

Du får nye ideer og gode råd. Du kan holde dig opdateret om ny viden og forskning. Og det bliver sjovere at gå på arbejde. Det siger to sygeplejersker, der dagligt bruger Internet.

Fag

Akut rådgivning for forældre

Hvad gør man, når ens barn ligger med høj feber, eller amningen er gået i hårdknude? I Københavns Kommune ringer man til 'Sundhedsplejens Akut Rådgivning'. Her sidder sundhedsplejersker klar ved telefonen uden for normal åbningstid.

Bedre ernæring med enkle redskaber

Et ernæringsprojekt på Organ- og plastikkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, har skabt større opmærksomhed om patienternes ernæringsbehov. De ernæringstruede patienter findes gennem indlæggelsessamtalen, der lægges en ernæringsplejeplan, og patienterne observeres fra dag til dag. Desuden informeres patienterne, så de selv kan tage medansvar for deres ernæring.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Den spanske plan

Sygepleje har kun udviklet sig i begrænset omfang siden den sene middelalder. Syge menneskers behov er de samme nu, som de var for 400 år siden, og det samme gælder stort set fagets teknikker og principper. I hvert fald hvis man skal tro dokumenter fra 1500-tallet.

Tema om Kosovo

Nadas to liv

På hverdage bor og arbejder den serbiske sygeplejerske Nada Haxhibeqiri i den serbiske del af byen Mitrovica. I weekenden flytter hun over til sine børn på den albanske side.

Ar på sjælen

Hysen Kluni og Lumnije Muqolli glemmer aldrig den 17. april 1999. Den dag overlevede de tilfældigt en massakre på 60 af landsbyen Pokleks indbyggere. De lever, men de er mærkede for livet.

NGO'erne er små kolonimagter

Den danske psykolog Peter Elsass er i gang med at undersøge, hvordan man bedst hjælper Kosovo-folket over krigstraumer. Han langer i den forbindelse ud efter de frivillige organisationer, NGO'erne, som han kalder vor tids kolonimagter.

Et døgn på et hospital i Kosovo

Hospitalerne i Kosovo mangler stort set alt, udstyr, medicin, mad. Undtagen personale. Der er overskud af albansk arbejdskraft, efter at det særlige parallelle sundhedssystem er lukket. Vi har besøgt de to største hospitaler for at få et indblik i arbejdsgangen og de problemer, personalet står over for.

De udstødte

Skiltet foran indgangen til sindssygehospitalet i Kosovo er plastret til med stickers fra internationale hjælpeorganisationer. De kom op, da verdenspressen begyndte at skrive om stedet. Men ingen af dem har reelt gjort noget for beboerne på hospitalet. Kun Norsk Røde Kors er foreløbig til stede

Udrykning med 60 km i timen

De danske sygeplejersker er på plads i Kosovo. De er glade for jobbet i den danske internationale brigade, som byder på mange udfordringer. 'Dogmebehandling' er en af dem.

Efteruddannelse til Kosovo

Dansk læge opfordrer sygeplejerskernes og lægernes organisationer til at sende undervisere til Kosovo.

Det delte hospital

Hospitalet i Metrovica er i dag det eneste i Kosovo, hvor der stadig arbejder både serbiske og albanske sygeplejersker. Men deres verdener er skarpt adskilte, og der er langt til forsoning.