Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 38

I dette nummer

Baggrund

Den samspilsramte medicinaldirektør

Landets øverste sundhedsfaglige myndighed, Sundhedsstyrelsen, prøver at finde en ny rolle under et ungt frembusende Sundhedsministerium i en tid, hvor der er stærk politisk fokus på sundhedsområdet. Medicinaldirektør Einar Krag satser på langsigtet planlægning og kvalitetsudvikling som centrale opgaver for styrelsen. Og kvalitet i sundhedsvæsenet vedrører i lige så høj grad de bløde værdier som de mere kontante lægelige resultater, siger han i denne samtale med Sygeplejersken.

Sådan arbejder Sundhedsstyrelsen

Et kontrolorgan, en papirtiger, en sundhedsmoralsk pegefinger, en bastion til fastholdelse af lægestandens magt og en abstrakt bureaukratisk størrelse.

Jeg kan ikke flyve

Man skal tro på sig selv, man skal flytte sig, og man skal ikke fortabe sig i taktiske overvejelser. Derudover skal man kunne samarbejde og formidle samtidig med, at man er målrettet og handlekraftig. En god portion optimisme, humor samt lidt held skader heller ikke i karrieren, mener 51-årige Eva Vinding, der er den højest placerede sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen.

Centre i stedet for sygeplejeskoler

Amterne holder fast i sygeplejerskeuddannelsen, men med den kommende institutionsreform lægges der op til en helt ny form for uddannelsessamarbejde. I Holstebro er man tyvstartet: Her er man i fuld gang med at etablere et center for pædagogiske og sund-hedsfaglige uddannelser.

Fag

Når incestofret bliver voksen

Hvad er det, der sker med et barn, der bliver udsat for seksuelle overgreb fra en forælder? Hvordan påvirker det én gennem årene, hvis man ikke kommer i behandling? Artiklens forfatter har selv som barn været udsat for sin fars seksuelle overgreb. Med sin beretning ønsker hun at give andre indsigt i, hvad det vil sige at have været udsat for incest.

Børn solgt til transplantation - medicinske og retslige aspekter

Mangel på organer til transplantation har skabt grundlag for et profitabelt sort marked. For blandt andet at forhindre dette er der blevet etableret et tæt samarbejde mellem de forskellige europæiske transplantationscentre. Medlemmer af forskellige organisationer, der rejser i de mistænkte lande, siger, at salg af børn som organdonorer er almindelig kendt, men at det er for vanskeligt og farligt at fange de mennesker, som er involveret. Forfatterne til artiklen har lavet en undersøgelse for at kaste lys over den del af dette marked, hvor der handles med børns organer.

Faglig information

En uheldig kombination

Man bør undlade at skifte dropsæt i bløde poser med for eksempel SAG-M, plasma og trombocytter. Gør man det, skal man være opmærksom på, at der er risiko for luftemboli.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Madere og grønsager

Mange indforståede og ofte nedladende betegnelser for patienter og beboere trænger til at blive luget væk. Vi skulle gerne nå til, at mennesker omtales på samme måde, som de tiltales.