Forurening dræber flere end trafikuheld

I Danmark har man vurderet, at hvis man kan reducere antallet af små partikler i bilernes udstødning med 30 procent, vil det betyde mellem 100 og 700 færre dødsfald om året.

Risikoen for at dø af forurening fra biler er langt større end risikoen for at blive kørt over. I hovedstadsområdet dør der årligt dobbelt så mange mennesker af forureningen med små partikler fra blandt andet bilernes udstødning, end der bliver dræbt ved trafikuheld.

En rapport om luftforurening og sygdom fra blandt andet embedslægeinstitutionen i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt viser, at luften over Storkøbenhavn er så dårlig, at den årligt kræver mellem 100 og 280 for tidlige dødsfald og 190 til 540 ekstra hospitalsindlæggelser. Til sammenligning sker der omkring 85 trafikdødsfald om året i hovedstadsområdet.

Rapporten omtaler forurening generelt. Den tager ikke stilling til, hvor stor en del af forureningen der stammer fra bilernes udstødning alene.

Det gør til gengæld den undersøgelse, verdenssundhedsorganisationen WHO offentliggjorde på den tredje ministerkonference om miljø og sundhed i London i juni i år. Organisationen har bestilt en undersøgelse af luftforureningen i tre europæiske lande, Frankrig, Schweiz og Østrig.

Forureningen fra biler er hovedårsagen til den dårlige luft i de større byer. Det er samtidig hovedårsagen til en overdødelighed af luftvejs- og hjertekarsygdomme.

I Frankrig, Schweiz og Østrig dør årligt mere end dobbelt så mange mennesker af at indånde luften i tæt trafikerede områder, end der dør ved trafikuheld.

Undersøgelsen viser, at:

  • en tredjedel af de mest forurenende og sundhedsskadelige partikler stammer fra trafikken. I byerne er procenten højere ­ op mod halvdelen.
  • forureningen er skyld i 21.000 flere for tidlige dødsfald om året af åndedræts- eller hjertelidelser hos voksne over 30
  • forureningen fra biler hvert år er skyld i 300.000 ekstra tilfælde af bronkitis hos børn samt 15.000 indlæggelser med hjertelidelser, 395.000 astmaanfald hos voksne og 162.000 astmaanfald hos børn.
  • bilforureningen er skyld i 16 millioner dage med nedsat aktivitet på grund af vejrtrækningsproblemer hos voksne over 20
  • bilforureningen årligt koster de tre samfund over 27 milliarder euro i blandt andet hospitalsindlæggelser. Det svarer til 1,7 procent af det samlede bruttonationalprodukt i de tre lande.

Der er med andre ord mange penge at spare ved at reducere forureningen fra biler.

Afhængig af biler

Siden 1990 har det i Danmark været forbudt at sælge nye biler uden katalysator, som nedsætter udslippet af kulilte, kulbrinter og kvælstofoxider. I dag har over en tredjedel af bilerne i Danmark katalysator.

Fra 1. januar næste år bliver det forbudt at sælge blyholdig benzin ­ ikke alene i Danmark, men i hele EU. Samtidig har olieselskaberne nedsat indholdet af det kræftfremkaldende stof benzen i benzin, så benzinen i dag kun indeholder omkring 2 procent benzen mod tidligere 3,5 til 4,5 procent.

Det største problem i dag er de små partikler i bilernes udstødning. De kan være bærere af kræftfremkaldende stoffer. I Danmark har man vurderet, at hvis man kan reducere antallet af små partikler med 30 procent, vil det betyde mellem 100 og 700 færre dødsfald om året.

Første skridt bliver at forsyne alle nye dieseldrevne lastbiler og busser med et filter, der filtrerer de farlige stoffer i udstødningen fra.

Personbiler og dieseldrevne varebiler ­ som i virkeligheden er de største syndere ­ bliver næste skridt. På den måde håber man i år 2015 at have reduceret udslippet af små partikler fra biler med op til 80 procent.•

Nøgleord: Biler, forurening, WHO.