Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 4

I dette nummer

Fag

Amtsligt tilbud til kommunal demenspleje

Et enkelt demenskursus er ikke nok til at gøre kommunernes plejepersonale til specialister i demens. På Psykiatrihospitalet i Dianalund har man oplevet et stort kommunalt behov for at få viden opdateret og for løbende vejledning og supervision. Det rækker hospitalets normering ikke til, derfor har man oprettet en amtslig undervisningsstilling som indtægtsdækket virksomhed.

Vægten lagt på de gode relationer

Ikke to mennesker vil læse den samme velkomstbrochure på samme måde. Selv om de indsendte bidrag til Sygeplejerskens læserkonkurrence skulle bedømmes på nogle udtalte kriterier, er der også blevet vurderet på nogle kvaliteter, som opleves forskelligt. Her følger nogle indtryk af, hvordan tendensen har været i præsentationen af sygeplejen.

Sygepleje i år 2000

På vej mod det nye årtusinde giver klinisk udviklingskoordinator Ulla Fasting en række bud på, hvad sygeplejerskerne kan vente sig i fremtiden. Blandt andet vil der være flere ældre, som i langt højere grad vil være kritiske forbrugere af sundhedsvæsenet.

I HVERT NUMMER

Synspunkt: Sygeplejersker skal blande sig

Det er nødvendigt at få højnet og perspektiveret den sundhedspolitiske debat generelt. Derfor opfordrer Dansk Sygeplejeråd sine medlemmer til at bruge de sundhedspolitiske værdier og mål, sætte dagligdagen i perspektiv – og så gøre noget ved det!

Synspunkt: Retningslinier for praktikken

Dårlige erfaringer fra praktikophold fik de sygeplejestuderende i Ringkøbing Amt til at tage sagen i egen hånd. Sammen med skolens Dialogudvalg fik de udarbejdet et sæt retningslinier, så studievilkårene nu står på skrift. Essensen er, at de sygeplejestuderende netop er studerende og ikke indgår i normeringen.

Faglig kommentar: Det er uhyggeligt

Vi har brug for etikken til at vejlede os og holde fast i, når sorg og kaos bliver for overvældende i den enkelte familie. En etik, der også indebærer nødvendig hjælp og støtte.

Tema om deltid

Deltid er et personalegode

Over halvdelen af sygeplejerskerne på Aabenraa Sygehus arbejder på nedsat tid, og stort set alle har selv valgt det. Deltidsbeskæftigelse bør derfor først og fremmest opfattes som et personalegode, forklarer sygehusets direktør, Margit Weise.

De erfarne går ned i tid

Det er de erfarne sygeplejersker mellem 30 og 50 år, der vælger deltid af egen fri vilje, viser en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker på Aabenraa Sygehus.

Deltid svækker erfaringsniveau

I halvdelen af de sønderjyske kommuner findes der kun deltidsstillinger for sygeplejersker. Det kan gøre det svært at opretholde et højt, fagligt niveau, mener kredsformand Jan Toft fra Dansk Sygeplejeråd i Sønderjylland. Han foreslår, at kommunerne etablerer tværkommunal døgnhjemmesygepleje.