Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 45

I dette nummer

Baggrund

Sygeplejens institut lukker

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse har besluttet at nedlægge Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning (DISS) og i stedet bruge pengene herfra til at styrke sygeplejeforskningen i Århus og Odense.

Formænd mindet

En række af Dansk Sygeplejeråds amtskredse delte hvervet mellem sig, da afdøde tidligere formænd for organisationen blev mindet i anledning af Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum. Det skete ved kransenedlæggelser og taler på de kirkegårde, hvor formændene ligger begravet.

Ældre sygeplejersker flygter fra sygehusene

Arbejdspladskulturen er den største barriere for at fastholde de ældre medarbejdere på sygehusene. De unge sygeplejersker favoriseres, mener Dansk Sygeplejeråd i Storstrøms Amt. Her er de medicinske og kirurgiske afdelinger nærmest affolket for ældre sygeplejersker.

Høj faglighed fastholder de ældre sygeplejersker

Seniorpolitik drejer sig i høj grad om at styrke fagligheden, mener direktør Torben Cordtz, Centralsygehuset i Nykøbing Falster. For sakker sygeplejerskerne bagud fagligt, mister de kollegernes respekt, giver op og forlader arbejdspladsen i utide.

Fag

Notes on Nursing kapitel 5 og 9: Florence er død

De enkle og nære ting i tilværelsen får ny betydning, når man har en livstruende sygdom. Og sygeplejersken kan hjælpe patienten ved at udarbejde en afvekslende plan for de kommende timer og dage, som tager hensyn til det, der er væsentligt for patienten.

Det unikke bækken

Hverken patient eller personale kan være tjent med, at en så følsom del af sygeplejen foregår med et så forældet redskab. Det er derfor fremragende, at folk uden for hospitalsverdenen har sat sig for at udvikle et nyt hospitalsbækken, som i højere grad virker både pålideligt, trygt og mere værdigt for patienten og forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø for personalet.

Studerende forbedrer sundhedspjecer

Selvom man har en faglig viden, er man ikke nødvendigvis den bedste til at formidle den. Det erfarede to sundhedsplejersker, som fik mulighed for at få hjælp fra en gruppe kommunikationsstuderende på Roskilde Universitetscenter.

Faglig information

Forebyggelse af sygehusinfektioner

De hygiejniske anbefalinger i bogen 'Teknikker og procedurer' er ikke i overensstemmelse med de centrale anbefalinger, og i nogle tilfælde er de direkte misvisende. Det konkluderer en række hygiejnesygeplejersker, som har læst bogen.

Ny undersøgelse af udbrændthed

Udbrændthed er sandsynligvis et stort problem for ansatte inden for de store, offentlige sektorer i Danmark. Hvor udbredt udbrændtheden er, hvem den rammer, hvorfor den opstår, hvilke konsekvenser den har, og hvordan den kan forebygges, er aldrig blevet undersøgt herhjemme. Nu er Arbejdsmiljøinstituttet på vegne af bl.a. Dansk Sygeplejeråd gået i gang med et femårigt projekt, som skal undersøge fænomenet.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Jo mere vi er sammen

Hvis bare hver enkelt borger holdt op med at ryge, drikke og spise fede sager, ville danskerne blive en nation af trallende sundhedsapostle. Forebyggelse på det individuelle plan er tidens løsen, men er der noget, vi har glemt?