Patientvurdering af proteindrikke

Proteindrikke af mælketypen indeholder mest protein, men patienterne foretrækker proteindrikke med saftsmag. Det viser en blindsmagning, foretaget blandt 24 tyktarmsopererede patienter. Da patienterne ofte lider af kvalme, bør de have mulighed for selv at vælge mellem produkterne.

Det er et kendt problem, at ernæringen til nyopererede patienter ikke er tilstrækkelig. Postoperativ katabolisme øger risikoen for infektioner (1, 2) og træthed (1).

Patienter, der har gennemgået abdominaloperationer, har imidlertid ofte kvalme og ileus, nedsat appetit og ændret smagssans, hvilket fratager dem lysten til at spise. Derfor er det ofte vanskeligt for patienterne at indtage den anbefalede mængde protein peroralt, og alternativet er blandt andet en fødesonde eller parenteral ernæring. Begge er dyre og ubehagelige løsninger.

På kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Hvidovre Hospital har vi erfaret, at effektiv smertebehandling med kontinuerlig lokalanæstetika og epiduralmorfin samt begrænset brug af systemiske opioider kan reducere kvalme og ileus meget. Det gør det muligt at sikre tilstrækkelig proteinindtagelse, dels ved at patienterne så hurtigt som muligt indtager normal kost, og dels ved at man supplerer kosten med proteinholdige drikke. Vi anbefaler alle operationspatienter at indtage fire proteinholdige drikke dagligt fra to dage før operationen til og med to dage efter operationen, eller indtil patienten kan dække sit proteinbehov med almindelig kost.

Proteinholdige drikke smager imidlertid ikke særligt godt, og hvis en patient har kvalme og dårlig appetit efter operationen, kan det knibe med at få indtaget den anbefalede mængde protein peroralt. Da dette er et tilbagevendende problem, og da der findes et stort udbud af proteinberigede næringspræparater på markedet, valgte vi ved blindsmagning at undersøge patientaccept og tilfredshed af et udvalg af forskellige proteindrikke. Formålet med undersøgelsen var at optimere afdelingens udvalg af proteindrikke for at sikre at patienterne fik det anbefalede tilskud.

Blindsmagning

På markedet findes mange former for proteintilskud. Vi har valgt at holde os til de to typer, der findes i brikker. Der er dels de mælkeagtige typer med et proteinindhold på ca. 10 g/100 ml, og dels de saftagtige typer med et proteinindhold på ca. 4 g/100 ml. Gennem blindsmagning af otte forskellige proteindrikke har vi fundet frem til, hvilke produkter patienterne bedst kan lide, og hvilke de dårligst kan lide.

24 patienter,14 kvinder og 10 mænd, gennemsnitsalder 69 år, som alle havde gennemgået en planlagt kolonoperation, fik lejlighed til at smage otte forskellige proteindrikke mellem første og tredje postoperative dag.

Testen foregik på den måde, at hver patient fik udleveret otte glas med de forskellige typer proteindrikke, der skulle bedømmes. Glassene var nummererede, og patienten skulle nedskrive sin uforbeholdne mening om indholdet. Proteindrikkene blev administreret i forskellig rækkefølge, så eventuel tilvænning eller kvalme ved en bestemt type præparater kunne undgås i vurderingen. Smagskvaliteten af det givne præparat blev vurderet som særdeles god, god, acceptabel eller mindre god.

Generelt brød patienterne sig mindre om de mælkeagtige ernæringsprodukter, uanset smag, end de saftagtige drikke (tabel 1 og 2). De fem mælkeagtige drikke har tilsammen 35 (14+21) stemmer på særdeles god og god og 85 (39+46) stemmer på acceptabel og mindre god. De tre saftagtige drikke har tilsammen 42 (18+24) stemmer på særdeles god og god og 30 (14+16) stemmer på acceptabel og mindre god. Der er signifikant (p¡0,05) forskel på den score-fordeling, patienterne giver de saftagtige drikke sammenlignet med den, de giver de mælkeagtige drikke, til fordel for de saftagtige drikke.

Start med mælkedrikken

Hos nyopererede abdominalkirurgiske patienter er der generelt nedsat appetit

Side 45

og ændret smagssans. Den aktuelle blindsmagningsundersøgelse af otte forskellige proteindrikke har vist, at disse patienter bedre kan lide de saftagtige drikke end de mælkeagtige proteindrikke. Det væsentligste øvrige fund af undersøgelsen er, at der er en ganske betydelig variation i accepten af de forskellige proteindrikke uanset smag.

Det er vigtigt i den postoperative periode at få tilført oral ernæring og protein, idet komplikationerne herved nedsættes (1). Konsekvensen af vores undersøgelse er derfor, at en afdeling bør have et bredt sortiment af forskellige proteindrikke til postoperativ ernæring (for eksempel fem mælkeagtige og fem saftagtige produkter). Det vil være naturligt at starte med de mest proteinholdige drikke.Såfremt patienterne ikke synes om de mælkeagtige produkter, kan man hurtigt skifte over til de saftagtige produkter for at sikre en vis proteinindtagelse.

For at skabe opmærksomhed om proteindrikke, har vi opstillet et køleskab med glaslåge på gangen fuldt af det efterhånden store udbud. Patienterne kan så selv forsyne sig og prøve sig frem, hvilket har været effektivt.

Vores erfaring med mere end 70 elektive kolonopererede patienter har det sidste år vist, at denne strategi er enkel og effektiv til tidlig postoperativ ernæring. Den sikrer et proteintilskud på ca. 40-60 g daglig ud over almindelig oral ernæring.

Da proteintilskud er en dyr løsning, anbefaler vi det kun i de første kritiske dage, medmindre andre faktorer gør, at patienterne ikke kan indtage normal kost. Ved udskrivelsen informerer vi derfor om, hvordan man kan få sit proteinbehov dækket via almindelig kost og mælkeprodukter.

Tabel 1. Proteindrikke med saftsmag

Produkt

Særdeles god

God

Acceptabel

Mindre god

Addera citron/hyld

3

7

7

7

Addera pære

9

7

5

3

Addera frugt og bær

6

10

2

6

I alt

18

24

14

16

Tabellen viser patienternes tilfredshed med forskellige saftagtige proteindrikke (proteinindhold ca. 4 g/100 ml). Drikkene blev givet blindet og i forskellig rækkefølge til 24 kolonopererede patienter.

Tabel 2. Proteindrikke med mælkesmag

Produkt

Særdeles god

God

Acceptabel

Mindre god

Fortimel cacao

3

6

10

5

Komplet appelsin

2

2

6

14

Fortifresh ananas

4

4

5

11

Komplet chokolade

2

6

9

7

Komplet hindbær

3

3

9

9

I alt

14

21

39

46

Tabellen viser patienternes tilfredshed med forskellige mælkeagtige proteindrikke (proteinindhold ca. 10 g/100 ml). Drikkene blev givet blindet og i forskellig rækkefølge til 24 kolonopererede patienter.

Litteratur

  1. Kehlet H. Multi-modal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaesth 1997; 78: 606-17.
  2. Beier-Holgersen R, Boesby S. Influence of postoperative enteral nutrition on postsurgical infections. GUT 1996; 39: 833-5.

Undersøgelsen er gennemført med støtte af Apotekerfonden af 1991.

Nøgleord: Ernæring, kirurgisk sygepleje, kolonkirurgi, postoperativ sygepleje.

Sygepleje ved kolonkirurgi
Emneord: 
Ernæring
Kirurgi