Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 48

I dette nummer

Baggrund

Udstødt igen

Ubehandlede sår, alvorlige lungebetændelser, flere dødsfald. Perspektivet for de udstødte, brugerne af sygeafdelingen på Sundholm, er dystert, når afdelingen lukker nytårsaften klokken 12.

Ensartet visitation i hjemmeplejen

I Græsted-Gilleleje Kommune er visitationen til hjemmeplejeydelser samlet hos fire mod før 25 sygeplejersker efter den såkaldte Bestiller-, Udfører- og Modtager-model. Personlig pleje og rengøring er udliciteret for at skabe lavere pris og højere kvalitet gennem konkurrence. Fælles Sprog er et centralt redskab.

Kommunernes praksis ved forebyggende besøg

Fire ud af 10 ældre over 80 har det så godt, at de siger nej tak til forebyggende hjemmebesøg. Blandt dem, der siger ja, er der til gengæld svage ældre, som kommunerne ikke havde kontakt til i forvejen.

Fag

Hver tredje kommune taler fælles sprog

Interessen er stor for at indføre standarden Fælles Sprog i den kommunale hjemmepleje. En undersøgelse blandt 192 kommuner viser, at over en tredjedel anvender Fælles Sprog i én eller anden form.

Look good, feel better: Et kursus for kvinder med kræft

Look Good ­ Feel Better-programmet i Onkologisk Ambulatorium på Amtssyge-huset i Herlev er et tilbud til kvinder med kræft. Formålet er at rådgive kvinderne om hudpleje og makeup og lære dem at bruge det. Overvejelserne bag tilbuddet er, at kropsopfattelse og selvværdsfø-lelse afhænger af hinanden. Målet er at styrke kvindernes selvtillid. Men er det sygeplejerelevant?

Kunsten at analysere

De sygeplejestuderende forventes både at være systematiske og stringente, når de skriver opgaver, så bedømmerne kan vurdere deres analytiske kompetence. Men begrebet ''analytisk kompetence'' er ikke noget entydigt begreb og derfor svært at forholde sig til.

Rustet til et arbejde

To udviklingshæmmede piger blev med succes integreret i indgangsåret til social- og sundhedsuddannelsen. Her oplevede de to piger på 23 og 27 år for første gang den normale verden og kvitterede for tilliden ved at tage imod udfordringerne, vokse med opgaverne og forlade klassen rustet til at fungere på en almindelig arbejdsplads.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Tema om Kina

Kina vil lempe fødselskontrollen

De individuelle rettigheder for Kinas kvinder bliver styrket i en familieplanlægningslov, som ventes vedtaget på Folkekongressen i 2003.

Hjem til risgryderne

De økonomiske reformer i Kina har især ramt kvinderne hårdt og gjort mange arbejdsløse. Det har forstærket den traditionelle opfattelse af, at mænd er mere værd end kvinder. Dog er der små lyspunkter for ligestillingen, blandt andet kvindegrupper.