Kommunernes praksis ved forebyggende besøg

Fire ud af 10 ældre over 80 har det så godt, at de siger nej tak til forebyggende hjemmebesøg. Blandt dem, der siger ja, er der til gengæld svage ældre, som kommunerne ikke havde kontakt til i forvejen.

Det fremgår af en undersøgelse, Den Sociale Ankestyrelse har gennemført for Socialministeriet. Efter tre år med forebyggende hjemmebesøg har ankestyrelsen sendt spørgeskemaer til 43 kommuner for at få deres praksis belyst. 41 kommuner besvarede spørgeskemaet.

Alle har det lovpligtige tilbud til ældre i eget hjem. En femtedel af kommunerne giver også tilbuddet til ældre, der bor på institution.

De 75-80-årige siger oftere nej tak end de ældre. Samlet tager 60 pct. af de ældre over 80 år mod tilbuddet om hjemmebesøg. I kommuner, hvor de ældre selv skal melde tilbage for at få besøg, siger færre ja tak end i kommuner, hvor de ældre ikke skal reagere aktivt.

Undersøgelsen viser ikke, hvilke faggrupper der gennemfører hjemmebesøgene. Men de fleste kommuner, 33 ud af 41, har placeret hjemmebesøgene som en del af en anden forvaltningsenhed, typisk hjemmeplejen eller pensionsafdelingen.

Samtalen under besøgene drejer sig typisk om, hvordan den ældre klarer hverdagen, om netværk, helbred og sundhed, men kommer dog også omkring praktiske forhold som bolig og indkøb. En meget stor del af kommunerne bruger et fast sæt spørgsmål eller en interviewguide. Knap halvdelen af kommunerne har på forhånd valg et forebyggelsestema, typisk forebyggelse af faldulykker.

I omkring 60 pct. af tilfældene fører besøget til, at den ældre bliver henvist til et tilbud, kommunalt eller privat. En meget stor del af kommunerne oplyser, at hjemmebesøgene har givet kontakt med svage ældre, som kommunerne ikke kendte i forvejen.

Tema om forebyggende hjemmebesøg i Sygeplejersken

Anne Vesterdal. Opsøgende hjemmebesøg. Sygeplejersken 35/90.

Hanne Zangenberg, Kirsten Bille, Kirsten Schrøder, Winnie Allermann. Tilbud til de raske gamle. Sygeplejersken 5/96.

Mette Mohr. Samtaler der styrker sundheden. Sygeplejersken 24/96.

Elvi Weinrich, Lisbeth Beidel, Birte Jexen. Forebyggende besøg har effekt. Sygeplejersken 50/96.

Kirsten Bjørnsson. Det haster med diagnoserne. Sygeplejersken 14/97.

Inga Klode. Erfaring med forebyggende hjemmebesøg. Sygeplejersken 28/99. 

Martin Agersted Jarl. Kommunernes praksis ved forebyggende besøg. Sygeplejersken 48/99.

Agnete Kinch-Jensen. En sundhedsprofil i Billund Kommune. Sygeplejersken 33/00.

Jørgen Svendsen og Lene Gredal. Patientdataloven og anden lovgivning i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. Spørgsmål og svar. Sygeplejersken 19/01.

Martin Agersted Jarl. Forebyggende hjemmebesøg hjælper. Sygeplejersken 37/02.

Anne Vesterdal. Hellere autonomi end autoriteter. Sygeplejersken 30/03   

Anne Vesterdal. Trygt at kende tilbuddene. Sygeplejersken 30/03  
 

Emneord: 
Forebyggelse
Ældre
Kommunal sundhedstjeneste