Sygeplejersken Årgang 1999 nr. 51

I dette nummer

Baggrund

Det gamle hospitalsjuletræ

I den store fællesstue på Frederiksberg Hospital hænger et maleri af jul på hospitalet anno 1912. Kunsthistorikeren Mogens Eilertsen fortæller den interessante historie bag maleriet.

Fede patienter er tabu i sygeplejen

Vi fordømmer de overvægtige i vores sygepleje, siger Dorthe Overgaard, der med sin forskning opfordrer sygeplejerskerne til at yde samme omsorg til de overvægtige som til andre patientgrupper. Læs mere om hendes resultater i artiklen i Videnskab & Sygepleje.

Fag

Notes on Nursing kapitel 13: Status år 2000

I modsætning til lægefaget, som er blevet udvidet og specialiseret, er sygeplejen skrumpet ind og atomiseret. Andre fag har overtaget områder, der tidligere hørte ind under sygeplejen, og nutidens patient er stadig afhængig af den enkelte sygeplejerskes evne til at observere.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Dagens ret: Lune biller

Det er omsider ved at være anerkendt, at patienter skal have sufficient kost, hvis deres ophold på hospitalet skal være af kortere varighed. Nu mangler vi bare at sætte luppen på andelår og leverpostej i personalekantinerne, for personalet i sundhedssektoren fortjener også at få ordentlig mad.

Teori og praksis

Sygepleje til patienter med grå stær

Nye operationsmetoder til behandling af grå stær har flyttet mange sygeplejeopgaver fra sekundær til primær sundhedstjeneste. Det ændrer behovet for viden hos både hjemmesygeplejersker og sygeplejersker på øjenafdelinger. En undersøgelse af hjemme- og øjensygeplejerskers viden om grå stær, om behandling og om dokumenteret klinisk sygepleje viser bl.a., at både sygeplejersker, patienter og pårørende føler sig usikre efter de ambulante operationer.

Videnskab og sygepleje

At leve med overvægt

En eksplorativ undersøgelse om overvægtige personers erfaringer. Undersøgelsen viser, at der ikke er overensstemmelse mellem kroppens faktiske vægt og den overvægtiges egen kropsopfattelse. Der lægges op til, at sygeplejen bør tage et andet og nyt afsæt i forbindelse med meget overvægtige personer.

Living with overweight

An explorative study of the experiences of overweight persons. The study shows that there is no correlation between the actual weight of the body and the overweight person's own body image. It is proposed that nursing should have a different and new point of departure in connection with obese persons.