Sygeplejersken Årgang 2000 nr. 22

I dette nummer

Baggrund

Lovpakken i hus

Sygeplejerskerne får ikke deres professionsbachelor i første omgang. Den må vente, til uddannelsesreformen er på plads. Lovgrundlaget skal sikre et kvalitetsløft til de mellemlange videregående grunduddannelser og skabe bedre muligheder for efter- og videreuddannelse samt forskningstilknytning til universiteterne.

Amtsborgmester: Vi har en fælles sag

Vi vil ikke gå på akkord med kvaliteten. Derfor må der hurtigt laves en aftale mellem regeringen og amterne om, hvordan de nye uddannelseslove skal finansieres, siger forman-den for Amtsrådsforeningens uddannelsesudvalg Søren Eriksen.

Fag

Retten til at være patient

Når uhelbredeligt syge patienter bliver overflyttet til palliativ afdeling, ser vi ofte, at det gennem længere tid har knebet med opmærksomhed i den behandlende afdeling. De mangler sufficient ernæring, væske og mobilisering og har ikke fået støtte til at tale om deres situation. Forklaringen kan søges i en markedstankegang, hvor den syge bliver bruger i stedet for patient.

Hastig udvikling i behandling af barnløse

Behandling af barnløse er et speciale med mange etiske problemstillinger og overvældende fremtidsperspektiver. For sygeplejerskerne på de seks offentlige og tolv private fertilitetsklinikker er der tale om et bredt arbejdsfelt. Sygeplejen til de barnløse kræver ikke mindst indlevelse og evne til at støtte i vanskelige beslutninger.

En dag i Ittoqqortoormiit

Sygehuset i Ittoqqortoormiit er Grønlands mindste med kun otte senge. Byen ligger på Grønlands østkyst ved udmundingen af jordens største fjordsystem. Sygehusets personale består af en læge, to sygeplejersker og et antal ufaglærte.

Faglig information

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Ugens tilbud i sygepleje

Begrebet tilbud har sneget sig ind i sygeplejens ordforråd uden de store diskussioner. Men den sikkerhed, hvormed man sorterer ugens tilbud i butikkerne, holder ikke i sundhedsvæsenet.