Sygeplejersken Årgang 2000 nr. 28

I dette nummer

Baggrund

Bosniske serbere skal lære om hjemmesygepleje

I Republika Srpska blev der for et år siden indledt en undersøgelse af den primære sundhedssektor, som de kommende år skal udbygges til et velfungerende sundhedsvæsen, der opfylder det 15. mål i WHOs kampagne. Som led i projektet har seks bosnisk-serbiske sygeplejersker netop besøgt Danmark for at se, hvad vi i Danmark gør for at højne familiens sundhed.

Fag

Børns reaktioner ved fysiske traumer: Følelser smitter

For såvel børn som voksne kan det være en meget voldsom oplevelse at blive udsat for en pludselig ulykke. Denne artikel beskriver de mest almindelige reaktioner hos børn ­ og hvordan de voksne, både forældre og personale, kan støtte dem.

Faglig information

Nyt værktøj til visitation

Visitation til hjemmeplejeydelser har igennem mange år været genstand for megen debat, mest af alt fordi ydelserne ikke har været tildelt efter ensartede regler.

I HVERT NUMMER

Faglig kommentar: Fagblad - fagidioti eller tværfaglighed?

Man skal ikke drille de to faste leverandører til ''Faglig kommentar,'' så fanger bordet. Derfor har vi opfordret sygeplejerske Else Jonsson, der skånselsløst har kommenteret Tante Et og Tante To i Sygeplejersken nr. 24/00, til at skrive ugens ''Faglige kommentar.''

Tema om sygeplejersker i misbrug

Sygeplejen gjorde ondt

''Havde det ikke været for min mand og min nuværende arbejdsplads, var jeg endt som posedame,'' siger Dorte, der igen arbejder som sygeplejerske efter mange år som alkoholiker.

Aldrig for sent at hjælpe

Sygeplejersker bør reagere på alle signaler fra kolleger, der misbruger alkohol eller medicin. De kan ikke finde ud af at søge hjælp og gør alt for at skjule deres misbrug. Lykke Østerlin Koch, som i en årrække har hjulpet sygeplejersker i misbrug, har mødt morfikaafhængige sygeplejersker, der dryppede sig i øjnene med atropin for at få normale pupiller.

Nøglen til medicinskabet

For 36-årige Lene blev nøglen til medicinskabet vejen til helvede. Hun var 100 pct. styret af at få sit stof. Hvis det var nødvendigt, stjal hun patienternes medicin.