Sygeplejersken Årgang 2000 nr. 29

I dette nummer

Baggrund

Styr på sagsbehandlingen

Efter en lang årrække med flere og flere patientklager er kurven knækket. I 1999 blev der oprettet knap 200 sager færre end i 1998. Samtidig er sagsbehandlingen blevet bedre, og ventetiden på en afgørelse er blevet kortere.

Fosterreduktion

De nye metoder til behandling af barnløshed har samtidig resulteret i en drastisk stigning i antallet af tvillinge-, trillinge- og firlingegraviditeter. Der er flere risici forbundet med disse svangerskaber, men risikoen for, at alle børnene f.eks. går til eller fødes med svære handicap, kan begrænses ved fosterreduktion. En metode, der rejser flere etiske spørgsmål.

Et undgåeligt dilemma

Vibeke har fået foretaget en reduktion fra fire til to fostre. Hendes beretning understreger, at det er vigtigt med bedre information om risici inden inseminering/ægoplægning ­ og om fosterreduktion.

Fag

Besværlige patienter og pårørende

Måske er der en naturlig forklaring på, at patienter og pårørende, der opfattes som besværlige, er det. Fænomenet kan skyldes, at de pågældende har god grund til at føle sig utrygge ved den pleje og behandling, de udsættes for.

I HVERT NUMMER

Teori og praksis

Postoperativ kvalme og opkastning

En tredjedel af alle patienter får kvalme eller kaster op efter narkose. Enten tages problemet ikke alvorligt, eller også mangler der viden på området, for problemet er uændret trods mulighederne for at forebygge og behandle postoperativ kvalme og opkastning. Artiklen er en ny, korrigeret version af artiklen af samme navn i Sygeplejersken nr. 20/2000, som desværre var behæftet med fejl.