Tilbage til nutiden

Dansk Sygeplejehistorisk Museum har netop haft etårs jubilæum. Museumsleder Inger-Marie Børgesen gør status.

SY-2000-36-18a

Mere end 8.000 gæster har besøgt Dansk Sygeplejehistorisk Museum, siden det åbnede den 27. august 1999. De første uger i efteråret var meget travle i den forstand, at mange sygeplejersker nu ville se museet. De havde ventet på det i adskillige år og levet med i de små og store fremskridt henimod færdiggørelsen af projektet.

For personalet har det været spændende og lærerigt at møde de besøgende. Vi har fortalt om tilblivelsen af udstillingen og dens emner. For hvordan formidle de sidste 100 års udvikling inden for plejen? Det kan gøres på flere måder. Vi har valgt en fremstilling, hvor den, der bliver plejet, og den, der udøver plejen, er i fokus, og vi har valgt genstande, fotos, breve, bøger mv. ud af den righoldige samling til at perspektivere dette.

Vi har også måttet fravælge materiale til den permanente udstilling. Intentionen i fremtiden er imidlertid, at større og mindre særudstillinger skal perspektivere flere aspekter ved sygeplejens historie og præsentere nyt materiale fra depoterne.

Gæstebogen

''En inspirerende og flot udstilling som igangsætter tanker og fremkalder minder. Hvilken udvikling der dog er sket.''

''Inspirerende, nostalgi, alvor, som giver stof til eftertanke. Måske kan vor generation blive inspireret til menneskelig omsorg og næstekærlighed af en tur på museet.''

''Tak for synet af alle de ting, I har samlet ­ håber der kommer mange på besøg her.''

''En dejlig oplevelse ­ nu! Men ikke som barn. Det var strengt. Jeg var indlagt to gange som 4-årig og som 6-årig.''

Som det kan læses af gæstebogens små sentenser, har et museumsbesøg for nogle både været en tur tilbage til mindernes land, men også en oplevelse, hvor man er

Side 19

blevet inspireret, og hvor tanker er blevet sat i gang. Det har ikke kun været ren nostalgi, hvilket er glædeligt for os, som har lagt megen energi i at planlægge en udstilling, som skulle pege videre end blot genkendelse og erindringen om ''der var engang.'' Vi vil gerne ''tilbage til nutiden'' med udstillingen. Vi vil gerne, at de besøgende med det historiske perspektiv får kastet nyt lys over historiske forhold og dagen i dag.

SY-2000-36-18b

Tidligere tb-patienter

Museets bygninger fortæller i sig selv historie. Tuberkulosen som frygtet folkesygdom er ikke længere tilbage i tid end til begyndelsen af 1900-tallet. Flere af vores besøgende har været tb-patienter og opholdt sig på Koldingfjord som børn.

De har kunnet fortælle detaljeret om behandlingen og plejen, og hvordan deres liv er forløbet, efter at de var blevet kureret fra sygdommen. Lyset, luften og kosten har i deres tilfælde helbredt dem, før antibiotika som vidundermiddel radikalt blev tuberkulosen kvit efter Anden Verdenskrig. Og sanatorierne lukkede -­ for Koldingfjords vedkommende i 1958.

I dag er tuberkulosen atter en sygdom, som samfundet må slås med. Ikke som en truende sygdom for flertallet af befolkningen, men en sygdom, som rammer de socialt svageste af os.

De unge sygeplejestuderende, som kommer på museet, kender ikke tuberkulosen. De kender heller ikke meget til det samfund, den hærgede i. Det fattige bondesamfund Danmark, som hastigt var på vej ind i industrisamfundet. Dengang, hvor fattigdom og manglen på ordentlige opvækstforhold satte sig spor i kroppen og gjorde børn og unge mennesker til lette ofre for smitte og infektioner.

Godt samarbejde med skolerne

Sygeplejeskolerne og social- og sundhedsskolerne har i det forløbne år taget imod de tilbud, vi har kunnet give dem i form af introduktioner til udstillingen og foredrag om særlige emner.

Vi har fået et godt samarbejde med lærerne, således at vi kan målrette vores formidling til de studerendes behov.

For de unge kan den verden, museet viser, forekomme fjern. De ældre forstår til gengæld ikke, at deres virkelighed allerede er kommet på museum. De mange remedier og genstande er autentiske vidnesbyrd om, hvad der var engang. Museets opgave er at præsentere historien med udgangspunkt i de materielle vidnesbyrd om fortiden.

Side 20

Annonce

Side 21

Takket være en stor interesse og entusiasme blandt sygeplejepersonale vokser museets genstandssamling dag for dag. Åbningen har skærpet opmærksomheden for, at det er vigtigt at indsamle ting og sager, inden det er blevet for sent, og tingene er smidt ud.

Af de sager, som bliver doneret til museet, kan nævnes både de personlige og unikke og de mere almindelige effekter, brugt i forbindelse med dagligdagens arbejde og rutiner.

Skitseblokkens historie

En helt særlig gave kom til samlingen, da museet fornylig fik tilsendt en lille skitseblok, hvor der på omslaget står: ''Fra Aarhus Amtssygehus 1912.'' Den fortæller med sine humoristiske tegninger om livet på en afdeling med Fesser, Reserven, Falkentorp, Søster Karen, Frk. Jensen, Eleven mfl.

Stuegangen er i detaljer foreviget med teksten: ''Først kommer Fesser ­- med Reserven i Halen! Derpå Falkentorp med Journalen. Andersen efter i Valsetakt, Søster opmærksom på, hvad der bliver sagt! Så en af de sølle Elever med Spanden ­-det hele rasler som bare F.....!''

En anden sjov og informativ tegning afbilder en af søstrene på vej op ad en trappe med vandkanden i hånden. En række potteplanter venter pænt på række (så fint tegnet, at vi kan identificere flere af de planter, man havde på sygehusene ved 1900-tallets begyndelse). Teksten lyder: ''Hvad Sjov skal jeg dog gøre, det var grøn Journal at føre. Ja ganske rart at vide, at Blomsterne ingen Nød skal lide.'' Med småt: ''Under Dr. P.s Bortrejse. ''

Museet har også haft besøg fra udlandet. En gruppe af yngre læger og sygeplejersker fra Kauna universitetshospital i Litauen aflagde en visit i forbindelse med en studietur til Danmark, arrangeret af Vejle Amt og Rotary. Det litauiske sygehusvæsen er inde i en ændringsproces fra et centraliseret system med store enheder til en langt mere fleksibel og decentral opbygning. Der er også planer for udvikling af sygeplejerskeuddannelsen ­ og besøget i Danmark var tænkt som en inspirationskilde hertil.

Litauerne var glade for besøget og kunne genkende ganske mange af de udstillede genstande.

De er nemlig stadig i brug i Litauen. Dansk Sygeplejehistorisk Museum er det første specialmuseum for sygeplejens historie i Europa. Nu har det fået følgeskab af National Museum Verpleging en Verzorging i Holland. I andre lande ­ bl.a. Island ­ er lignende initiativer undervejs, og et samarbejde på tværs af grænser er nu etableret.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

sygeplejemuseum%20vinter%20200x200

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding viser beretningen om sygeplejens historie og sygeplejens betydning for det danske sundhedsvæsen.

Besøg museet og museets hjemmeside

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Museet tager form, men mangler uniformer - Sygeplejersken nr. 24 1998  

Et levende museum - Sygeplejersken nr. 21/1999    

Hundrede års sygepleje - Sygeplejersken nr. 34/1999         

Fra drøm til virkelighed - Sygeplejersken nr. 34/1999            

Et projekt i særklasse - Sygeplejersken nr. 34/1999  

Et tilbud til hele Danmark - Sygeplejersken nr. 35/1999

Tilbage til nutiden - Sygeplejersken nr. .36/2000     

Læs også artikler om Koldingfjord i Sygeplejersken nr. 17/1990

Læs også: Stiftelse af sygeplejehistorisk selskab - Sygeplejersken nr. 17/1997  

Emneord: 
Sygeplejens historie